Projekty technickej pomoci

Výzva                                   
Prijímateľ                      
Názov projektu                                             
Výška schváleného príspevku v EUR 
IROP-PO6-SC61-2016-7 Ministerstvo kultúry SR Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3 1 420 000,00
IROP-PO6-SC61/62-2018-31 Ministerstvo kultúry SR Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3 1 674 476,16

 

Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3 (pdf, 473 kB)

Posledná aktualizácia: 17.10.2018 / SOIROPPO3
Linky