Projekty technickej pomoci

Výzva                                    

Prijímateľ                      

Názov projektu                                              

Výška schváleného príspevku v EUR 

IROP-PO6-SC61-2016-7

Ministerstvo kultúry SR

Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3

1 420 000,00

IROP-PO6-SC61/62-2018-31

Ministerstvo kultúry SR

Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3

1 674 476,16

IROP-PO6-SC61-2020-56

Ministerstvo kultúry SR

Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3

1 653 280,44

Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3 (pdf, 473 kB)

Posledná aktualizácia: 09.09.2020 / SOIROPPO3
Linky