Projekty technickej pomoci

Výzva                                    

Prijímateľ                      

Názov projektu                                              

Výška schváleného príspevku v EUR 

IROP-PO6-SC61-2016-7

Ministerstvo kultúry SR

Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3

1 420 000,00

IROP-PO6-SC61/62-2018-31

Ministerstvo kultúry SR

Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3

1 674 476,16

 

 

 

 

Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3 (pdf, 473 kB)

Posledná aktualizácia: 17.10.2018 / SOIROPPO3
Linky