Dokumenty Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Zriadenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OPIS PO2

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OPIS PO2 bol zriadený na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 74 z 21. januára 2009 k návrhu zriadenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre prioritnú os 2  – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry – operačného programu Informatizácia spoločnosti na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.

Programové dokumenty:

Riadiace dokumenty:

Usmernenia SORO

Informačné dokumenty:

Aktualizované 15. 6. 2015 / SORK pre OPIS

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať