USMERNENIA SORO

USMERNENIA K PREDKLADANIU ŽIADOSTI O PLATBU

  • Metodické usmernenie SORO k predkladaniu žiadosti o platbu

 

USMERNENIA K PREDKLADANIU ŽIADOSTI O ZMENU/OZNÁMENIE O ZMENE PROJEKTU

  • Metodické usmernenie SORO k postupom zmenového konania projektov PO 2 OPIS

 

USMERNENIA K UKONČOVANIU PROJEKTOV PO2 OPIS

 

Aktualizované 15. 6. 2015 / SORK pre OPIS

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať