Výzva
                Prijímateľ                       Názov projektu
Výška schváleného príspevku v Eur
 IROP-PO6-SC61-2016-7  Ministerstvo kultúry SR  Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3

1 420 000,00

 IROP-PO6-SC61/62-2018-31  Ministerstvo kultúry SR  Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3

1 674 476,16

 IROP-PO6-SC61-2020-56
 Ministerstvo kultúry SR  Mzdové zabezpečenie AK SO pre IROP PO3

1 653 280,44

Posledná aktualizácia: 17. augusta 2021 / MKSR Admin

Zdieľať