USMERNENIE č. 1 – Aktualizácia 1 SO pre IROP – k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov a poistenia

ZRUŠENIE USMERNENIA č. 2 SO pre IROP – k pracovnému výkazu uvedenému v Prílohe č. 6.11 Príručky pre prijímateľa, verzia 1.4

USMERNENIE č. 1 SO pre IROP – k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov a poistenia

USMERNENIE č. 2 SO pre IROP – k Pracovnému výkazu uvedenému v Prílohe 6.11 Príručky pre prijímateľa, verzia 1.4 

Posledná aktualizácia: 28. marca 2022 / MKSR Admin

Zdieľať