/údaje na stránke budú priebežne dopĺňané a aktualizované novým obsahom/

 

Riadiace dokumenty

          Príručka VO verzia ver.3.0

          Príručka VO verzia ver.3.0SZ

          Príloha č.1

          Príloha č.2

          Príloha č.3

          Príloha č.4

          Príloha č.5

          Príloha č.6

          Príloha č.7

          Príloha č.8

          Príloha č.9a

          Príloha č.9b

          Príloha č.10

 

          Príručka VO verzia ver.3.1

          Príručka VO verzia ver.3.1SZ

          Príloha 7 - Výzva na predloženie ponuky (ZsNH)

          Príloha 9a - Záznam z prieskumu trhu

          Príloha 9b - Vzor zápisnice z prieskumu trhu do 15tis

Posledná aktualizácia: 04.07.2019 / OK
Linky