Riadiace dokumenty

  • Príručka pre Prijímateľa, verzia 1.3 platná a účinná od 25.10.2019

          Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU (zip, 10 MB).

          Príručka VO verzia 3.0

          Príručka VO verzia 3.0SZ

          Príloha č.1

          Príloha č.2

          Príloha č.3

          Príloha č.4

          Príloha č.5

          Príloha č.6

          Príloha č.7

          Príloha č.8

          Príloha č.9a

          Príloha č.9b

          Príloha č.10

 

          Príručka VO verzia 3.1

          Príručka VO verzia 3.1SZ

          Príloha 7 - Výzva na predloženie ponuky (ZsNH)

          Príloha 9a - Záznam z prieskumu trhu

          Príloha 9b - Vzor zápisnice z prieskumu trhu do 15tis

 

          Príručka VO verzia 3.2

 

          Príručka VO verzia 4.0

          Usmernenie CKO č. 7 verzia 1 - Evidovanie verejného obstarávania v systéme ITMS2014+ 

Posledná aktualizácia: 15.07.2020 / SOIROPPO3
Linky