AKTUÁLNE

  • Príručka pre prijímateľa (centralizovaná podpora), verzia 1.0 platná a účinná od 26.02.2021. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
  • Príručka pre prijímateľa (decentralizovaná podpora), verzia 1.4 platná a účinná od 19.10.2020. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TUUSMERNENIE č. 2 SO pre IROP – k Pracovnému výkazu uvedeného v Prílohe 6.11 Príručky pre prijímateľa, verzia 1.4 je k dispozícii TU.
  • Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.5. Dokument je k dispozícii TU.
  • Priručka VO verzia 4.2. Dokument je k dispozícii TU.
  • Usmernenie CKO č. 7 verzia 1 – Evidovanie VO v systéme ITMS2014+. Dokument je k dispozícii TU.

 

ARCHÍV

Príručka pre prijímateľa

  • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii na stiahnutie TU.
  • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.2 platná a účinná od 20.03.2017. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii na stiahnutie TU.
  • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.3 platná a účinná od 25.10.2019. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.

 

Príručka pre žiadateľa

  • Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu, verzia 1.0 platná od 13.10.2016. Súčasťou príručky je aj Príručka k verejnému obstarávaniu. Dokument nájdete TU.
  • Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu, verzia 1.1 platná od 09.03.2017. Dokument so všetkými prílohami nájdete TU, prehľad vykonaných zmien v príručke a v prílohe č. 2 nájdete TU.

 

Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP

Príručka k verejnému obstarávaniu

Príručka VO verzia 3.0

Príručka VO verzia 3.1

Príručka VO verzia 3.2

Príručka VO verzia 4.0

Príručka VO verzia 4.1

Posledná aktualizácia: 6. apríla 2021 / MKSR Admin

Zdieľať