Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

 

 

Kremnica, meštiansky dom, Kutnohorská 4, byt číslo 1, dva spoluvlastnícke podiely k bytu vo výške 1/2, podiel bytu k celku (stavba a pozemok) je 6808/45904, súpisné číslo 667, parcelné číslo 29/1, k. ú. Kremnica, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 2299/1.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19.4.2019.


Komárno, vodojem na Gazdovskej ulici, súpisné číslo 782, parcelné číslo 2668, k. ú. Komárno, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 10948/1.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19.4.2019.


Bratislava I. – staré Mesto, bytový dom, Panská 4, byt číslo 11, spoluvlastnícky podiel k bytu vo výške 1/1, podiel bytu k celku (stavba a pozemok) je 6822/201910, súpisné číslo 241, parcelné číslo 316/1-2, k. ú. Staré Mesto, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 10565/1.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 25.4.2019.

Partizánska Ľupča, meštiansky dom, v strede obce, súpisné číslo 81, parcelné číslo 2236, k. ú. Partizánska Ľupča, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 11969/1.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 25.4.2019.

Bratislava I. – staré Mesto, bytový dom, Štefánikova 5, byt číslo 6, spoluvlastnícky podiel k bytu vo výške 1/1, podiel bytu k celku (stavba a pozemok) je 153/10000, súpisné číslo 879, parcelné číslo 3357/1, k. ú. Staré Mesto, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 465/1.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 25.4.2019


 

Aktualizované 16.04.2019 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 25.06.2018 / OI
Linky