"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatky ponúkané na kúpu štátu
 

Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Ždiar (okres Poprad), dvor roľnícky (dom ľudový, stodola), súpisné číslo 235, parcelné číslo 1963, k. ú. Ždiar, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4644/1-2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 23.11.2017.

Brodzany (okres Partizánske), kaštieľ - park - pozemky (zámena), parcelné číslo 4/1, 11/6, k. ú. Brodzany, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 153/2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.11.2017. 

Bratislava 1 - Staré Mesto, vila so záhradou, Hlboká ul. 6, súpisné číslo 969, parcelné číslo 3798, 3799/1, 3799/4, 3799/5, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 450/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.11.2017. 

Banská Štiavnica, dom meštiansky, Novozámocká ul. 16,  súpisné číslo 48, parcelné číslo 2385, k. ú. Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3346/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.10.2017. 

Kremnica (okres Žiar nad Hronom), dom meštiansky, Dolná ul. 15, súpisné číslo 46, parcelné číslo 836/1, k. ú. Kremnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3173/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.11.2017.

Banská Bystrica, kaštieľ s areálom - park, Sládkovičova ul., parcelné číslo 2901/4, 2901/5, 2901/6, 2901/7, 2901/8, 4176/1, 4176/2, 4176/3, k. ú. Radvaň, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 74/3. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 29.11.2017. 

Košice 1 - Staré Mesto, budova administratívna, Bačíkova ul. 2, byt č. 1 (prízemie), byt č. 4 (2. poschodie),  súpisné číslo 59, parcelné číslo 627/4, k. ú. Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3359/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 29.11.2017. 

Bratislava 1 - Staré Mesto, palác mestský (Jeszenákov palác), Michalská ul. 3, súpisné číslo 581, parcelné číslo 379, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 104/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 30.11.2017.

Košice 1 - Staré Mesto, dom bytový, Hlavná ul. 31, byt č. 2 (1. poschodie),  súpisné číslo 108, parcelné číslo 830/3, k. ú. Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3433/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3.12.2017.

 

 

Aktualizované  23. 11. 2017 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 23.11.2017 / OI
Linky