Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Bratislava - Petržalka (Bratislava V), klub športový, súpisné číslo 2383, parcelné číslo 5097/1, katastrálne územie Petržalka, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10900/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 18. 10. 2019.

Vysoké Tatry (Poprad), vila, súpisné číslo 63, parcelné číslo 106/1, katastrálne územie Starý Smokovec, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 12085/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21. 10. 2019.

Trnava (Trnava), kostol, bašta VII., veža XVI., súpisné číslo 56, 57, parcelné číslo 118, 120, katastrálne územie Trnava, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1130/2, 1057/23, 1057/24. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21. 10. 2019.

Zemné (Nové Zámky), kostol, parcelné číslo 8557, katastrálne územie Nové Zámky, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 320/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 25. 10. 2019.

Košice - Staré Mesto (Košice), dom bytový, súpisné číslo 747, parcelné číslo 421, byt č. 5, vchod č. 5, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4616/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 26. 10. 2019.

Košice - Staré Mesto (Košice), dom bytový, súpisné číslo 747, parcelné číslo 421, byt č. 11, vchod č. 7, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4616/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 26. 10. 2019.

Banská Bystrica (Banská Bystrica), dom meštiansky, súpisné číslo 244, parcelné číslo 1793/1, katastrálne územie Banská Bystrica, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2433/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 27. 10. 2019.

Bratislava - Staré Mesto (Bratislava), banka, súpisné číslo 478, parcelné číslo 103/1, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11538/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 28. 10. 2019.

 

Aktualizované  18. 10. 2019 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 18.10.2019 / SKD
Linky