Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Pezinok (Pezinok), dom vinohradnícky pamätný, súpisné číslo 70, parcelné číslo 4605/1, 6405/6-9, katastrálne územie Pezinok, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 506/1, číslo listu vlastníctva 823, 4585, Holubyho 47. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 11. 12. 2019.

Žilina (Žilina), kaštieľ s areálom, park, súpisné čísla 623, 625, parcelné čísla 341, 343 - 345, 347/1-3, 348, 349, katastrálne územie Bytčica, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1329/1-4, číslo listu vlastníctva 2547, Dlhá ul. 2, 3. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12. 12. 2019.

Poprad (Poprad), dom meštiansky, súpisné číslo 1786, parcelné číslo 78, katastrálne územie Spišská Sobota, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3067/1, číslo listu vlastníctva 93, Sobotské nám. 7. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12. 12. 2019.

Bratislava Staré Mesto (Bratislava I.), dom bytový, súpisné číslo 2475, parcelné číslo 9085, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10467/1, číslo listu vlastníctva 3606, Grösslingova 71, 3. posch., byt č. 11. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12. 12. 2019.

Jesenské (Rimavská Sobota), kúria, súpisné číslo 116, parcelné číslo 48/1, katastrálne územie Jesenské, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 971/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 12. 2019.

Bratislava Staré Mesto (Bratislava I.), dom bytový s lekárňou, Panská 35, súpisné číslo 254, parcelné číslo 494, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 149/1, číslo listu vlastníctva 41, spoluvlastnícky podiel 1/2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 12. 2019.

Torysky (Levoča), dom ľudový, súpisné číslo 149, parcelné číslo 766, katastrálne územie Torysky, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11052/1, číslo listu vlastníctva 751. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 12. 2019.

Martin (Martin), dom polyfunkčný, Štefánikova 2, súpisné číslo 1012, parcelné číslo 485/1, katastrálne územie Martin, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 582/1, číslo listu vlastníctva 5496 - spoluvlastnícky podiel, byt č. 11 (3. posch.), 13 a 14 (2. posch.), 15 (1. posch.). Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 12. 2019.

Bratislava Ružinov (Bratislava II.), sklad prístavný, Pribinova, súpisné číslo 16549, parcelné číslo 9192, katastrálne územie Nivy, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 828/1, číslo listu vlastníctva 3844. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 12. 2019.

Bratislava Staré Mesto (Bratislava I.), vila so záhradou, Lermontovova 17, súpisné číslo 1918, parcelné číslo 3413, 1314, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 434/1, číslo listu vlastníctva 4961. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 18. 12. 2019.

Košice Staré Mesto (Košice I.), hostinec mestský, Hlavná 25, súpisné číslo 111, parcelné číslo 833/1, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1064/1, číslo listu vlastníctva 10980 - spoluvlastnícky podiel. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19. 12. 2019.

 

Aktualizované 10. 12. 2019/sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín

Posledná aktualizácia: 10.12.2019 / SKD
Linky