Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Nováky (Prievidza), kláštor kanonisiek, Nám. SNP 30, súpisné číslo 194, parcelné číslo 1711/1, katastrálne územie Nováky, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 854/1, číslo listu vlastníctva 1577. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 1. 2020.

Nitra (Nitra), dom bytový, Misionárska 1, 3, 5, 13, 15, súpisné čísla 721, 722, 723, 727, 728, parcelné čísla 4380, 4379, 4378, 4382, 4384, katastrálne územie Nitra, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11419/1-3, 7-8, číslo listu vlastníctva 3681. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 1. 2020.

Košice Staré Mesto (Košice I.), dom meštiansky, Hlavná 55, súpisné číslo 96, parcelné číslo 808/1, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1084/1, číslo listu vlastníctva 11004. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 1. 2020.

Dobšiná (Rožňava), dom meštiansky, Zimná 125, súpisné číslo 125, parcelné číslo 52, katastrálne územie Dobšiná, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10113/1, číslo listu vlastníctva 1986. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 1. 2020.

Kremnické Bane (Žiar nad Hronom), dom ľudový, súpisné číslo 48, parcelné číslo 166, 167, 168/9, 168/16, katastrálne územie Kremnické Bane, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2004/1, číslo listu vlastníctva 99. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 16. 1. 2020.

Poprad (Poprad), dom meštiansky, Sobotské nám. 50, súpisné číslo 1750, parcelné číslo 1147/7, katastrálne územie Spišská Sobota, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3100/1, číslo listu vlastníctva 171. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 17. 1. 2020.

Ostrá Lúka (Zvolen), dvor roľnícky, súpisné čísla 69, 70, parcelné čísla 218-225, katastrálne územie Ostrá Lúka, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11278/1-4, číslo listu vlastníctva 15 - spoluvlastnícky podiel 1/4. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 17. 1. 2020.

Skalica (Skalica), dom pamätný, Potočná 19, súpisné číslo 200, parcelné číslo 1837/1, katastrálne územie Skalica, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 697/1, číslo listu vlastníctva 7158. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19. 1. 2020.

Vráble (Nitra), sídlisko opevnené, parcelné čísla 2986, 2980, 2984, katastrálne územie Vráble, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 12130/1, číslo listu vlastníctva 3765, 3786 - spoluvlastnícky podiel. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24. 1. 2020.

Vyšné Repaše (Levoča), dom ľudový, východná časť obce, súpisné číslo 15, parcelné číslo 382, katastrálne územie Vyšné Repaše, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11159/1, číslo listu vlastníctva 215. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24. 1. 2020.

Bratislava Staré Mesto (Bratislava I), palác mestský, Ventúrska 1, súpisné číslo 296, parcelné číslo 488, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 47/1, číslo listu vlastníctva 7823. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24. 1. 2020.

 

Aktualizované 15. 1. 2020/sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín

Posledná aktualizácia: 15.01.2020 / SKD
Linky