Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Cerová, park pri kaštieli, parcelné 2/13, k. ú. Cerová, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 597/2.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 23.2.2019.


Košice, meštiansky dom (Csákyho), Hlavná 42, súpisné číslo 372, parcelné 90/1, k. ú. Košice Stredné Mesto, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1076/1.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 23.2.2019.

Bratislava, bytový dom, Jakubovo nám. 7, súpisné číslo 2560, parcelné 9003, k. ú. Staré Mesto, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 726/1.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3.3.2019.

Ždiar, dvor roľnícky, Ždiar 137, súpisné číslo 137, parcelné 90/1, k. ú. Ždiar, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1345/1.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3.3.2019.

Bošany, kaštieľ Bossányiovcov a park, kaštieľsúpisné číslo 131, parcelné 637; park súpisné číslo 636/1, k. ú. Veľké Bošany, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 149/1-2.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3.3.2019.

Beladice, kaštieľsky park, parcelné 72/1, 72/3-9; k. ú. Beladice, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1396/2.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3.3.2019.

Bratislava, administratívna budova, Vajanského nábrežie 10, súpisné číslo 56, parcelné 224, k. ú. Staré Mesto, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 569/1.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3.3.2019.


Košice I., Stredné Mesto, meštiansky dom,  Mäsiarska 20, súpisné číslo 440, parcelné 569/2 a súpisné číslo 865, parcelné 569/1, k. ú. Stredné Mesto, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1226/1.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3.3.2019.
 

Spišské Podhradie, Mariánske námestie 35, meštiansky dom, súpisné číslo 560, parcelné 10, k. ú. Spišské Podhradie, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 756/1.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 7.3.2019.

Zvolen, dom bytový a oplotenie, ulica Štefana Moyzesa 4, 6, 8, 10 a Janka Matušku 1, 3, 5, 7, súpisné číslo 826 a 819, parcelné číslo 697, 699, 701, 702, 703, 706, 707, 708, 709, byt číslo 22 na 1. poschodí, ulica Janka Matušku 7, k. ú. Zvolen, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 12108/1-2.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 5.3.2019.
 

Aktualizované  21.2.2019 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 25.06.2018 / OI
Linky