"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatky ponúkané na kúpu štátu
 

Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Petrovany (okres Prešov), kaštieľ s areálom a pozemky, súpisné číslo 541, 546 parcelné číslo 2/1-12, 5, 6/1-4, k. ú. Petrovany, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 338/1,2,4. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 28.9.2017.

Suché Brezovo (okres Veľký Krtíš), dvor roľnícky (dom ľudový a stavba hospodárska), súpisné číslo 23, 98, 99, parcelné číslo 16, k. ú. Suché Brezovo, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1721/1-2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 30.9.2017. 

Bratislava 1 - Staré Mesto, dom meštiansky, Štefánikova ul. 33, byt č. 16 (1.pocchodie), súpisné číslo 890, parcelné číslo 3478, 3479, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 589/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 5.10.2017. 

Levoča, dom meštiansky, Mäsiarska ul. 23, byt č. 1 (1.pocchodie), súpisné číslo 303, parcelné číslo 944/1-2, k. ú. Levoča, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2798/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 5.10.2017.

 

 

Aktualizované  25. 9. 2017 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 25.09.2017 / OI
Linky