"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatky ponúkané na kúpu štátu
 

Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Košice 1 - Staré Mesto, dom meštiansky, Hlavná ul. 47, súpisné číslo 199, parcelné číslo 814/5, k. ú. Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1078/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 13.7.2018.

Veľká Tŕňa (okres Trebišov), pivnica vínna, parcelné číslo 146/4, 146/1, 146/25, k. ú. Veľká Tŕňa, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11526/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 13.7.2018.

Bratislava 1 - Staré Mesto, dom bytový, Palárikova ul. 2, byt č. 8 (1. poschodie), súpisné číslo 3154, parcelné číslo 7357, 7358 k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10502/2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 18.7.2018.   

Prešov, dom meštiansky, Hlavná ul. 41, súpisné číslo 2891, parcelné číslo 75/1-2, k. ú. Prešov, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3212/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19.7.2018.

Bratislava 3 - Nové Mesto, dom bytový, Legionárska ul. 1, byt č. 3-B (5. poschodie), súpisné číslo 1, parcelné číslo 10377/1-2, k. ú. Nové Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 732/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 20.7.2018.   

Radoma (okres Svidník), dom ľudový, súpisné číslo 68, parcelné číslo 44, k. ú. Radoma, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10388/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 20.7.2018.

Žilina, dom meštiansky, Horný val 19, súpisné číslo 9, parcelné číslo 21/1-2, k. ú. Žilina, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10063/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 20.7.2018.

 

 

 

Aktualizované  11. 7. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 25.06.2018 / SKD
Linky