"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatky ponúkané na kúpu štátu
 

Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Bratislava 3 - Nové Mesto, domy bytové - súbor, Šancová ul. 51, byt č. 57 (6. poschodie), súpisné číslo 3570, parcelné číslo 11445, 11445, k. ú. Nové Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 739/5. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 27.9.2018.   

Kremnica (okres Žiar nad Hronom), dom remeselnícky, súpisné číslo 701, parcelné číslo 175, k. ú. Kremnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3382/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť 27.9.2018. 

Bratislava 1 - Staré Mesto, vila a záhrada, Kuzmányho ul. 10, súpisné číslo 101838, parcelné číslo 3389, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 429/1-2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 27.9.2018.   

Bratislava 1 - Staré Mesto, nemocnica so zeleňou (stavba a pozemky), Hlboká ul. 7, súpisné číslo 965, parcelné číslo 3660, 3661, pozemky - parcelné číslo 3659/3, 3659/4, 3660, 3661, 3663, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 447/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 27.9.2018.  

Vysoké Tatry (okres Poprad), vila (Vila Sládkovič), byt č. 5 (prízemie), ), Dolný Smokovec 63, súpisné číslo 16063, parcelné číslo 106/1, k. ú. Starý Smokovec, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2085/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 29.7.2018.

Ždiar (okres Poprad), dvor roľnícky (dom ľudový, stavba hospodárska), súpisné číslo 59, parcelné číslo 822/1, k. ú. Ždiar, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3773/1-2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 30.9.2018. 

Hniezdne (okres Stará Ľubovňa), dom meštiansky, súpisné číslo 85, parcelné číslo 316, k. ú. Hniezdne, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4045/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 30.9.2018.

Košice 1 - Staré Mesto, dom meštiansky, Čajkovského 1, súpisné číslo 858, parcelné číslo 1042, k. ú. Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3366/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3.10.2018.

 

 

Aktualizované  24. 9. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 25.06.2018 / SKD
Linky