"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatky ponúkané na kúpu štátu
 

Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Podbiel (okres Tvrdošín), dom ľudový, súpisné číslo 96, 110, parcelné číslo 713/1, 713/2, k. ú. Podbiel, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2049/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1.3.2018.

Trnava, dom meštiansky, Kapitulská ul. 19, súpisné číslo 461, parcelné číslo 506/1, 506/2, k. ú. Trnava, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1112/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1.3.2018.

Stupava (okres Malacky), kaštieľ a park, park - pozemky, parcelné číslo 733/1, 732/1, 756, k. ú. Stupava, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 540/2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1.3.2018.

Bratislava 1 - Staré Mesto, dom bytový, Panská ul. 4, nebytový priestor č. 12-802 (prízemie), súpisné číslo 241, parcelné číslo 316/1, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10565/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1.3.2018. 

Bratislava 1 - Staré Mesto, dom bytový, Panská ul. 4, nebytový priestor č. 12-803 (prízemie), súpisné číslo 241, parcelné číslo 316/1, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10565/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1.3.2018. 

Poprad, dom meštiansky, Sobotské nám. 38, súpisné číslo 1743, parcelné číslo 1119, k. ú. Spišská Sobota, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3108/2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1.3.2018.

Kremnica (okres Žiar nad Hronom), dom meštiansky a pam. tabuľa, Križkova ul. 18, súpisné číslo 397, parcelné číslo 954, k. ú. Kremnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2305/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1.3.2018.

Banská Bystrica, dom meštiansky, Dolná ul. 7, nebytový priestor č. 12-2 (suterén), súpisné číslo 140, parcelné číslo 1489, k. ú. Banská Bystrica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2352/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1.3.2018.

Blatnica (okres Martin), kúria (Prónayovská kúria),súpisné číslo 131, parcelné číslo 770, k. ú. Blatnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 537/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1.3.2018.

 

 

Aktualizované  20. 2. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 20.02.2018 / OI
Linky