Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Košice Staré Mesto (Košice I), dom meštiansky, Dominikánske nám. 25, parcelné číslo 528, súpisné číslo 786, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3365/1, číslo listu vlastníctva 889. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 2. 7. 2020.

Bratislava Staré Mesto (Bratislava I), palác mestský, Kapitulská 6, 8, 10, parcelné čísla 437/1-7, 9, súpisné čísla 304, 100302, katastrálne územie Staré Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 73/1, číslo listu vlastníctva 5535. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3. 7. 2020.

Trnava (Trnava), dom meštiansky, Halenárska 5, priestor č. 3, parcelné čísla 539/1-2, 540/1-2, súpisné číslo 9270, katastrálne územie Trnava, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10180/1, číslo listu vlastníctva 12219 - spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3. 7. 2020.

Prašník (Piešťany), mlyn vodný, parcelné čísla 8569, súpisné číslo 167, katastrálne územie Prašník, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2342/1, číslo listu vlastníctva 1428. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 4. 7. 2020.

Kostolište (Malacky), dom pamätný a pamätná tabuľa, parcelné číslo 153, súpisné číslo 198, katastrálne územie Kostolište, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2162/1, číslo listu vlastníctva 857. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 4. 7. 2020.

Košice Staré Mesto (Košice I), dom meštiansky, parcelné číslo 90/1, súpisné číslo 372, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1076/1, číslo listu vlastníctva 10578. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 8. 7. 2020.

Podbiel (Tvrdošín), dom ľudový, parcelné číslo 604/1, súpisné číslo 206, katastrálne územie Podbiel, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2785/1, číslo listu vlastníctva 309. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 8. 7. 2020.

Kremnica (Žiar nad Hronom), banský úrad, parcelné číslo 2176, súpisné číslo 770, katastrálne územie Kremnica, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3384/1, číslo listu vlastníctva 255. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 9. 7. 2020.

Nová Ves nad Žitavou (Nitra), sýpka, parcelné číslo 180/14, súpisné číslo 65, katastrálne územie Nová Ves nad Žitavou, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1518/2, číslo listu vlastníctva 1444. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 11. 7. 2020.

Poprad (Poprad), dom meštiansky, parcelné číslo 222/2, súpisné číslo 1374, katastrálne územie Veľká, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 854/1, číslo listu vlastníctva 1143. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva a kultúry menšín. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 11. 7. 2020.

 

Aktualizované 2. 7. 2020/sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín

Posledná aktualizácia: 02.07.2020 / SKD
Linky