Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Bratislava 1 - Staré Mesto, dom bytový, Leškova ul. 6, byt č. 3-B (suterén), súpisné číslo 103016, parcelné číslo 7692, 7691, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 759/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12.12.2018.   

Štrba (okres Poprad), rozhľadňa (Monte Mory), súpisné číslo 4055, parcelné číslo 3423/4, k. ú. Štrba, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3848/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12.12.2018. 

Košice 1 - Staré Mesto, dom bytový, tajovského ul. 3, byt č. 4 (prízemie), súpisné číslo 740, parcelné číslo 414, k. ú. Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4615/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12.12.2018.   

Veľká Tŕňa (okres Trebišov), pivnica vínna (tokajská vínna pivnička č. 9), súpisné číslo 0, parcelné číslo 146/13, 146/1 k. ú. Veľká Tŕňa, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11508/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12.12.2018. 

Poprad, dom meštiansky, Sobotské nám. 70, súpisné číslo 1760, parcelné číslo 1174, k. ú. Spišská Sobota, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3090/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12.12.2018. 

Banská Štiavnica, dom meštiansky, Nám. sv. Trojice 7, byt č. 3-G (3. poschodie), súpisné číslo 11, parcelné číslo 3199/1, k. ú. Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2566/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12.12.2018. 

Partizánska Ľupča (okres Liptovský Mikuláš), dom meštiansky, súpisné číslo 81, parcelné číslo 2236, k. ú. Partizánska Ľupča, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11969/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12.12.2018. 

Bratislava 5 - Petržalka, dom bytový, Kopčianska ul. 6, súpisné číslo 316, parcelné číslo 3724/1, k. ú. Petržalka, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10493/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 12.12.2018.  

Bratislava 1 - Staré Mesto, Coburgov palác (dom bytový), Dostojevského rad 1, byt č.3 (2.poschodie), súpisné číslo 2543, parcelné číslo 8942, k. ú. Staré Mesto, číslo v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 338/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 17.12.2018.

 

Aktualizované  7. 12. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 25.06.2018 / OI
Linky