Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Trnava (Trnava), dom meštiansky, Radlinského 2, parcelné číslo 766, súpisné číslo 47, katastrálne územie Trnava, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10195/1, číslo listu vlastníctva 13588 - spoluvlastnícky podiel 1/2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 30. 9. 2020.

Galanta (Galanta), kaštieľ, parcelné číslo 1/4, súpisné číslo 1, katastrálne územie Nebojsa, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2258/1, číslo listu vlastníctva 3318. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 30. 9. 2020.

Svätý Jur (Pezinok), dom bytový, Prostredná 47, 1. posch., byt č. 27, parcelné číslo 25/1-4, 6, 23/5, súpisné číslo 14, katastrálne územie Svätý Jur, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10789/1, číslo listu vlastníctva 3883, 3884, 3889 - spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1. 10. 2020.

Osturňa (Kežmarok), pivnica, parcelné číslo 48/1, súpisné číslo 129, katastrálne územie Svätý Jur, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4212/4, číslo listu vlastníctva 1279. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1. 10. 2020.

Levoča (Levoča), dom meštiansky, Nám. Majstra Pavla 37, 3. posch., byt č. 5, parcelné čísla 14, 16/1, 3, súpisné číslo 37, katastrálne územie Levoča, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2926/1, číslo listu vlastníctva 6049. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1. 10. 2020.

Banská Štiavnica (Banská Štiavnica), dom meštiansky, Ul. A. Kmeťa 14, 3. posch., byty č. 18, 19, nebytové priestory 13-22, parcelné číslo 3416, súpisné číslo 126, katastrálne územie Banská Štiavnica, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3342/1, číslo listu vlastníctva 5652, 6378 - spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1. 10. 2020.

Dolná Krupá (Trnava), mauzóleum, parcelné číslo 148/1, katastrálne územie Dolná Krupá, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 805/1, číslo listu vlastníctva 1469. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 1. 10. 2020.

Nižné Repaše (Levoča), dom ľudový, parcelné číslo 221, súpisné číslo 49, katastrálne územie Nižné Repaše, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11213/1, číslo listu vlastníctva 49. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 2. 10. 2020.

Banská Štiavnica (Banská Štiavnica), akadémia, Akademická 25, parcelné číslo 3837/3, súpisné číslo 1840, katastrálne územie Banská Štiavnica, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2503/5, číslo listu vlastníctva 5963. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 2. 10. 2020.

Košice Staré Mesto (Košice I), palác mestský, Hlavná 108, podkrovie, byt č. 4, parcelné číslo 624/1, súpisné číslo 57, katastrálne územie Stredné Mesto, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3462/1, číslo listu vlastníctva 10836 - spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 2. 10. 2020.

Kežmarok (Kežmarok), dom meštiansky, Ul. MUDr. Alexandra 20, parcelné číslo 325/1, súpisné číslo 128, katastrálne územie Kežmarok, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2514/1, číslo listu vlastníctva 2731. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 3. 10. 2020.

Nitra (Nitra), dom bytový, Misionárska 7, parcelné číslo 4377, súpisné číslo 724, katastrálne územie Nitra, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11419/4, číslo listu vlastníctva 8048. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 7. 10. 2020.

Banská Bystrica (Banská Bystrica), dom meštiansky, Horná Strieborná 7, parcelné číslo 1610/1, súpisné číslo 284, katastrálne územie Banská Bystrica, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2416/1, číslo listu vlastníctva 3441 - spoluvlastníctvo. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 8. 10. 2020.

 

Aktualizované 29. 9. 2020/sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 29.09.2020 / SKD
Linky