"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatky ponúkané na kúpu štátu
 

Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Levoča, dom meštiansky, Nová ul. 29, súpisné číslo 461, parcelné číslo 467, k. ú. Levoča, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2498/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19.4.2018. 

Komárno, hotel (hotel a kaviareň Grand), Dunajské nábr. 16, súpisné číslo 1166, parcelné číslo 2035, k. ú. Komárno, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2167/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19.4.2018. 

Banská Štiavnica, dom meštiansky, Akademická ul. 9, nebytový priestor č. 4-1 (prízemie), súpisné číslo 334, parcelné číslo 3441, k. ú. Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2498/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19.4.2018. 

Pezinok, dom vinohradnícky, Holubyho ul. 24, súpisné číslo 105, parcelné číslo 4953, k. ú. Pezinok, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 12098/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 19.4.2018.

Medzev (okres Košice - okolie), domy meštianske (dvoj dom), Škótska ul. 2, súpisné číslo 735, parcelné číslo 1666, 1667, k. ú. Medzev, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10903/1-2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 22.4.2018. 

Banská Bystrica, budova administratívna, Horná ul. 60, súpisné číslo 838, parcelné číslo 1266/3, k. ú. Banská Bystrica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11376/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 22.4.2018.

Banská Bystrica, dom meštiansky, Dolná ul. 44, súpisné číslo 177, parcelné číslo 1562, k. ú. Banská Bystrica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2388/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 26.4.2018.

Bratislava 1 - Staré Mesto, dom meštiansky, Panenská ul. 15, súpisné číslo 667, parcelné číslo 3339, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 175/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 26.4.2018.

 

 

 

Aktualizované  17. 4. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 17.04.2018 / OI
Linky