"; Ministerstvo kultúry SR - Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
 

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom sú jednou podmnožinou práva duševného vlastníctva.

Základnou právnou úpravou pre autorské právo a práva súvisiace je zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Autorské právo je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím literárneho a umeleckého diela tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora.

K právam súvisiacim s autorským právom patria práva výkonného umelca, práva výrobcu zvukového záznamu, práva výrobcu zvukovo – obrazového záznamu a práva vysielateľa.

Samostatne je v zákone č. 618/2003 (pdf, 277 kB) Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov upravené osobitné právo k databáze.

Posledná aktualizácia: 29.12.2011 / TEMPEST test
Linky