Projekty kultúrno-spoločenskej prezentácie počas SK PRES 2016 zabezpečované MK SR

Logo SK PRES 2016

Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie je príležitosťou na širokú prezentáciu našej kultúry. Hlavným gestorom kultúrnej prezentácie Slovenska počas predsedníctva je ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v spolupráci s ministerstvom kultúry. Oba rezorty sa k realizácii kultúrnej prezentácie zaviazali v spoločnom memorande v júli 2015. Bohatý sprievodný program plný koncertov, vystúpení a výstav tak bude popri expertných a ministerských rokovaniach na Slovensku a zahraničí tvoriť ďalšiu dôležitú súčasť predsedníckych aktivít.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  zabezpečuje nasledovné projekty kultúrno-spoločenskej prezentácie počas slovenského predsedníctva:

 

 

 

  • Vystúpenie sólistov P. Bršlík, D. Jenis, A. Danková, E. Hornyaková, A. Kučerová v Prahe

 

 

 

 

 

  • Slávnostný otvárací operný galakoncert Slovenskej filharmónie so Slovenským filharmonickým zborom v Bruseli

 

 

 

 

 

 

  • SLOV:motion – Dni slovenského súčasného tanca a divadla v Bruseli

 

 

  • Výstava Slovenský filmový plagát (súčasť prezentačného balíčka pre zastupiteľské úrady a misie SR v zahraničí)

 

 


Posledná aktualizácia: 09.11.2016 / Referát styku s médiami
autor: Katarína Gáliková
Linky