ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MK SR

a v riadiacej pôsobnosti odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva

Národné osvetové centrum

Slovenská ústredná hvezdáreň

Slovenský ľudový umelecký kolektív

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Umelecký súbor Lúčnica

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Posledná aktualizácia: 21.08.2017 / OI
autor: ONKDKZSO
Linky