"; Ministerstvo kultúry SR - Jazykové okienko
 

Jazykové okienko

Aj ja alebo ani ja?

V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť aj s takýmito konštatovaniami: Aj ja nepočujem.; Aj on ju nemá rád.; Aj ja sa nikoho nebojím. Tieto vyjadrenia však nie sú správne utvorené, pretože obsahujú časticu aj, ktorá sa používa v kladných vetách na zdôraznenie pripojeného výrazu. V záporných vetách sa v spisovnej slovenčine používa častica ani, ktorá má takú istú funkciu ako častica aj v kladných vetách, teda zosilňuje zápor. Správne hovoríme: Ani ja nepočujem.; Ani on ju nemá rád.; Ani ja sa nikoho nebojím.

 

Všetky doteraz uverejnené jazykové poznámky nájdete tu.

 

V oblasti jazykovej kultúry pripravilo ministerstvo kultúry aj ďalšie metodické materiály:

 

Aktualizované 22. 7. 2016 / sekcia umenia a štátneho jazyka

Posledná aktualizácia: 26.07.2016 / OI
Linky