Jazykové okienko

Názvy pracovných funkcií

V písomnej úradnej korešpondencii sa veľmi často stretávame s nesprávnou pravopisnou podobou názvov pracovných funkcií či pracovných zaradení, ako napríklad: Petra Černá, Riaditeľka odboru životného prostredia; Ján Gálik, Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva; Martin Novotný, Vedúci oddelenia marketingu; Monika Žáková, Vedúca služobného úradu Ministerstva dopravy SR, Miroslava Ambrušová, Asistentka pre rozvoj predaja a služieb, Pavol Radlinský, Predseda okresného súdu a pod.
Použitie veľkého písmena v slovách vedúci,  asistent, (generálny) riaditeľ, predseda a podobne  je nesprávne. Pomenovania pracovných funkcií a zaradení sú všeobecné podstatné mená, ktoré sa podľa  pravidiel slovenského pravopisu píšu s malým začiatočným písmenom.
Správne teda píšeme: Petra Černá, riaditeľka odboru životného prostredia; Ján Gálik, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva; Martin Novotný, vedúci oddelenia marketingu; Monika Žáková, vedúca služobného úradu Ministerstva dopravy SR, Miroslava Ambrušová, asistentka pre rozvoj predaja a služieb; Pavol Radlinský,predseda okresného súdu a pod.

Všetky doteraz uverejnené jazykové poznámky nájdete tu.

 

V oblasti jazykovej kultúry pripravilo ministerstvo kultúry aj ďalšie metodické materiály:

 

Aktualizované 4. 4. 2016 / sekcia umenia a štátneho jazyka

Posledná aktualizácia: 04.04.2016 / OI
Linky