"; Ministerstvo kultúry SR - Jazykové okienko
 

Jazykové okienko

Slovné spojenie mať za to

V slovenčine sa občas nenáležite používa slovné spojenie mať za to. Napríklad: máme za to, že tento pojem používame správne; mám za to, že to dobre dopadne; máme za to, že schôdzka je už neprimerane dlhá. Výraz mať za to je českého pôvodu a v slovenčine máme k nemu viacero spisovných ekvivalentov, ako byť presvedčený, predpokladať, nazdávať sa, myslieť si, domnievať sa, podľa môjho presvedčenia, podľa mňa, podľa môjho názoru a iné. Správne sú teda tieto vyjadrenia: myslíme si, že tento pojem používame správne; som presvedčený, že to dobre dopadne; podľa nás je schôdzka už neprimerane dlhá.

 

Všetky doteraz uverejnené jazykové poznámky nájdete tu.

 

V oblasti jazykovej kultúry pripravilo ministerstvo kultúry aj ďalšie metodické materiály:

 

Aktualizované 23. 3. 2017 / sekcia umenia a štátneho jazyka

Posledná aktualizácia: 24.03.2017 / SUŠJ
Linky