Zákon o štátnom jazyku SR

úplné znenie účinné od 1. marca 2011

- text v slovenskom jazyku (pdf, 312 kB)
Vlajka SR
- text v anglickom jazyku (pdf, 171 kB)

 

Prehľad noviel zákona o štátnom jazyku

 

Aktualizované 28. 9. 2015 / sekcia umenia a štátneho jazyka

Posledná aktualizácia: 05.10.2015 / SUŠJ
Linky