"; Ministerstvo kultúry SR - Správne konania
 

Správne konania zverejňované verejnou vyhláškou

  • Oznámenia o začatí správneho konania  
  •  Rozhodnutia vydané v správnom konaní
  • Dôležité písomnosti doručované v správnom konaní

 

Kontakt:
Mgr. Noémi Laczková

odbor ochrany pamiatkového fondu, sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

Telefón: 02/20482 471
E-mail:   noemi.laczkova@culture.gov.sk

 

 

Aktualizované  12. 7. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posledná aktualizácia: 26.06.2018 / OI
Linky