"; Ministerstvo kultúry SR - Správne konania
 

Správne konania zverejňované verejnou vyhláškou

 

Kontakt:
Mgr. Noémi Laczková

odbor ochrany pamiatkového fondu, sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

Telefón: 02/20482 471
E-mail:   noemi.laczkova@culture.gov.sk

 

 

Aktualizované  25. 9. 2018 / OI

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posledná aktualizácia: 25.09.2018 / OI
Linky