"; Ministerstvo kultúry SR - Správne konania
 

Správne konania zverejňované verejnou vyhláškou

  • Oznámenia o začatí správneho konania

- Pezinok - ochranné pásmo (pdf, 260 kB)

- Martin - pamiatková zóna (pdf, 262 kB)

  • Rozhodnutia vydané v správnom konaní
  • Dôležité písomnosti doručované v správnom konaní
  • Archív

- Ochranné pásmo Kamenica - konanie o preskúmaní rozhodnutia (pdf, 72 kB)

 

 

Kontakt:
Mgr. Noémi Laczková

odbor ochrany pamiatkového fondu, sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

Telefón: 02/20482 471
E-mail:   noemi.laczkova@culture.gov.sk

 

 

Aktualizované  11. 4. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posledná aktualizácia: 11.04.2018 / OI
Linky