1. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike

Jeho Excelencia
Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup – metropolita a predseda KBS
Košická arcidiecéza
Hlavná ulica 28
041 83  KOŠICE
tel: 055/6221651, e-mail: abukosice@kbs.sk

Jeho Excelencia
Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup – metropolita
Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7
811 09  BRATISLAVA
tel.: 02/ 57200633, e-mail: http://abu-bratislava.sk/portal/contact

Jeho Excelencia
Mons. Ján Orosch
trnavský arcibiskup
Trnavská arcidiecéza
Hollého ulica 10
917 66  TRNAVA
tel: 033/5511633, e-mail: abu@abu.sk

Jeho Excelencia
Mons. František Trstenský
spišský diecézny biskup
Biskupstvo Spišské Podhradie
Spišská Kapitula 9
053 04  SPIŠSKÉ PODHRADIE
tel: 053/4541136, e-mail: spis@kbs.sk

Jeho Excelencia
Mons. Viliam Judák
nitriansky diecézny biskup
Biskupstvo Nitra
Námestie Jána Pavla II. č. 7
950 50  NITRA – Hrad
tel: 037/7721747-24, e-mail: nitra@kbs.sk

Jeho Excelencia
Mons. Marián Chovanec
banskobystrický diecézny biskup
Biskupstvo Banská Bystrica
Námestie SNP 19
975 90   BANSKÁ BYSTRICA
tel: 048/4125726, e-mail: bystrica@kbs.sk

Jeho Excelencia
Mons. Stanislav Stolárik
rožňavský diecézny biskup
Biskupstvo Rožňava
Námestie baníkov 20
048 01  ROŽŇAVA
tel: 058/7877201; e-mail: roznava@kbs.sk

Jeho Excelencia
Mons. Tomáš Galis
žilinský diecézny biskup
Biskupstvo Žilina
Jána Kalinčiaka 1
010 01  ŽILINA
tel:  041/ 500 22 15, e-mail: kuria@dcza.sk

Jeho Excelencia
Mons. František Rábek
ordinár OS a OZ SR
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
Nám. 4. apríla č. 20
900 33  MARIANKA
tel: 02/65936008, 0903824089, e-mail: rabek@kbs.sk

2. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku

Jeho Excelencia
vladyka Jonáš Jozef Maxim
prešovský arcibiskup metropolita
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Hlavná ulica 1
080 01  PREŠOV
tel: 051/7734622, e-mail: abu@grkatpo.sk

Jeho Excelencia
Mons. Cyril Vasiľ
košický eparcha
Gréckokatolícka eparchia Košice
Dominikánske námestie 2/A, P.O.Box G-13
043 43   KOŠICE
tel.: 055/7271911, e-mail: exarchat@grkatke.sk

Jeho Excelencia
Mons. Peter Rusnák
bratislavský eparcha
Gréckokatolícka cirkev, eparchia Bratislava
ulica 29. augusta 7
811 08  BRATISLAVA
tel.: 02/52932856, e-mail: bratislava@grkatpo.sk

3. Pravoslávna cirkev na Slovensku

Jeho Blaženosť
Rastislav

arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska
Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove
Eparchiálna rada
Budovateľská ulica 1
080 01  PREŠOV
tel: 051/7460270, e-mail: sekretariatpto@ppepoer.sk

Jeho Vysokopreosvietenosť
Juraj
arcibiskup michalovsko-košický
Michalovsko-košická pravoslávna eparchia v Michalovciach
Eparchiálna rada
Duklianska ulica 16
071 01  MICHALOVCE
tel: 056/6424156, e-mail: uerpc.mi@stonline.sk

4. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Dôstojný pán
Mgr. Ivan Eľko
generálny biskup
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku
Palisády 46
810 06  BRATISLAVA
tel.: 02/59201220, 0907 045 586, e-mail: biskup@ecav.sk

Vážená pani
Ing. Renáta Vinczeová
generálna dozorkyňa
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku
Palisády 46
810 06  BRATISLAVA
tel.: 02/59201220, 0903 416 630 , e-mail: dozorkyna@ecav.sk

Dôstojný pán
Mgr. Peter Mihoč
biskup Východného dištriktu
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Biskupský úrad Východného dištriktu
Hlavná ulica 137
080 01  PREŠOV
tel.: 051/7722515, 0918 828 312, e-mail: biskup@vdecav.sk

Vážený pán
Ing. Ľubomír Pankuch
dištriktuálny dozorca
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Hlavná 137
080 01  PREŠOV
tel.: 051/7722515, e-mail: dozorca@vdecav.sk

Dôstojný pán
Mgr. Ján Hroboň
biskup Západného dištriktu
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Biskupský úrad Západného dištriktu
Nám. SNP 5
960 01  ZVOLEN
tel.: 045/5203611, 0918 828 101; e-mail: biskup@zdecav.sk

Vážený pán
Ing. Peter Synak
dištriktuálny dozorca
Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Nám. SNP 5
960 01  ZVOLEN
tel.: 045/5203636, 0905 532 208 ; e-mail: dozorca@zdecav.sk

5. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Dôstojný pán
Mgr. Róbert Géresi
biskup
Predsedníctvo synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovenku
Jókaiho 34
845 01  KOMÁRNO
tel: 035/7701826, e-mail: reformata@reformata.sk; office@reformata.sk;
tel.: 047/5621936, kancelária synody v Rimavskej Sobote

Vážený pán
Ing. Ferenc Porubán
generálny kurátor
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Jókaiho 34
945 01  KOMÁRNO

6. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

Vážený pán
Richard Duda
predseda
Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v SR
Panenská 4
811 03  BRATISLAVA
tel: 02/54412167, e-mail: kancelaria@uzzno.sk

7. Cirkev bratská v Slovenskej republike

Vážený pán
Mgr. Milan Mitana
predseda
Rada Cirkvi bratskej v SR
Cukrová 14
811 08  BRATISLAVA
tel.: 02/ 5443 2586; e-mail: rcb@cb.sk

8. Apoštolská cirkev na Slovensku

Vážený pán
Ing. Mgr. Pavel Zsolnai
biskup
Sreznevského 2
831 03 BRATISLAVA
tel.: 0948 592 562 , e-mail: office@acsr.sk

9. Evanjelická cirkev metodistická na Slovensku

Vážená pani
Mgr. Gabriella Kopas, PhD.
dočasná prezidentka
Evanjelická cirkev metodistická na Slovensku
Panenská 10
811 03  BRATISLAVA
tel.: 02/54414468; e-mail: ustredie@umc.sk

10. Cirkev československá husitská na Slovensku

Dôstojný pán
ThDr. Jan Hradil, ThD.
biskup bratislavský CČSH
Cirkev československá husitská na Slovensku
Jozefská 8
811 06  BRATISLAVA
tel.: 02/54647087; 0907 582540; +420 544 224 498; e-mail: ccsh@stonline.sk

11. Starokatolícka cirkev na Slovensku

Jeho Excelencia
Mgr. Vlastimil Šulgan
biskup
Starokatolícka cirkev na Slovensku
Chrenovská 15
949 01  NITRA
tel.: 0948443474; e-mail: biskupsky.urad@slovenski-katolici.sk

12. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

Vážený pán
Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.
predseda rady
Bratská jednota baptistov v SR
Súľovská 2
821 05  BRATISLAVA
tel.: 02/43421145, e-mail: baptist@baptist.sk

13. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

Vážený pán
František Kolesár, B.Th.
predseda združenia
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
Cablková 3
821 04  BRATISLAVA
tel.: 02/43415502, e-mail: casd@casd.sk

14. Kresťanské zbory na Slovensku

Vážený pán
Peter Duban
zástupca
Kresťanské zbory na Slovensku
Tehelná 22
831 03  BRATISLAVA
tel.: 02/64775237; e-mail: duban@krestanskezbory.sk

Vážený pán
Ing. Vladimír Azor
zástupca
Kresťanské zbory na Slovensku
Elektrárenská 4
960 01 ZVOLEN

15. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike

Vážený pán
Peter Hamadej
koordinátor
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR
Pekná cesta 17, P.O.Box 2
831 52  BRATISLAVA 34
tel.: 02/49107611, e-mail: nsjs.sk@jw.org

16. Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Vážený pán
Gerald Trimmal
cirkevný prezident
Novoapoštolská cirkev v SR
Hodžovo námestie 1/a
811 06  BRATISLAVA
tel.: 02/54433591, 45258397

17. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike

Vážený pán
Robert Hans van Dalen
riaditeľ
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR
Lazaretská 12
811 08  BRATISLAVA
tel.: 055 55 00 250; e-mail: vandalenroberth@gmail.com

18. Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike

Národná duchovná rada bahájov v SR
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
Sládkovičova 11
811 06  BRATISLAVA 1
tel.: 0951 002 853; e-mail: info@bahai.sk

Posledná aktualizácia: 14. júna 2024 / Radovan Čikeš

Zdieľať