Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike

Názov: Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
Sídlo: Sládkovičova 11, 811 06 Bratislava
Štatutárny orgán: Národná duchovná rada bahájov v SR
Dátum registrácie: 19. apríla 2007
IČO: 37929437
Základný dokument: Ústava
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: V zmysle Ústavy Bahájskeho spoločenstva v Slovenskej republike z 28. januára 2007, ktorú cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zaevidoval a potvrdil 4. mája 2007, majú v rámci Bahájskeho spoločenstva v Slovenskej republike právnu subjektivitu všetky volené orgány, t.j. Národná duchovná rada bahájov v Slovenskej republike, miestne duchovné rady, regionálne rady ako aj miestne spoločenstvá, v ktorých ešte nebola zvolená miestna duchovná rada, ktorým to ale umožní Národná duchovná rada bahájov v Slovenskej republike. V ich mene sú oprávnení konať všetci členovia týchto orgánov, ak konajú v súlade s rozhodnutím daného orgánu zaznamenaným v zápisnici daného orgánu. Národná duchovná rada bahájov v Slovenskej republike môže podľa potreby zriaďovať pomocné organizácie, výbory, inštitúty, zariadenia, nadácie, neziskové organizácie a príslušné účelové zariadenia, ktoré majú právnu subjektivitu, pokiaľ tak určuje ich mandát stanovený Národnou duchovnou radou bahájov v Slovenskej republike.
Štatistika: KULT

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať