Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike

Názov: Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike
Sídlo: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Štatutárny orgán: riaditeľ (Robert Hans van Dalen)
Dátum registrácie: 18. októbra 2006
IČO: 30869072
Základný dokument: Štatút
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: V zmysle Štatútu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike cirkev nemá ďalšie organizačné zložky s právnou subjektivitou.
Štatistika:  KULT – neposkytuje súhlas so zverejnením

Posledná aktualizácia: 14. júna 2021 / MKSR Admin

Zdieľať