Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

Názov: Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť
Sídlo: Rada Slovenskej oblasti Evanjelickej cirkvi metodistickej
Panenská 10
811 03 Bratislava 1
Štatutárny orgán: superintendentka (Mgr. Gabriella Kopas, PhD.)
Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 00468053
Základný dokument: Stanovy
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Právnu subjektivitu má Rada Slovenskej oblasti Evanjelickej cirkvi metodistickej a farnosti Evanjelickej cirkvi metodistickej.
Zriaďuje a stará sa o evanjelizačné, výchovné, misijné a sociálne účelové zariadenia. / § 114 ods. 4 písm. g)/
Štatistika: KULT – neposkytuje súhlas so zverejnením

Posledná aktualizácia: 16. januára 2023 / MKSR Admin

Zdieľať