Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

Názov:

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

Sídlo:

Rada Slovenskej oblasti Evanjelickej cirkvi metodistickej
Panenská 10
811 03 Bratislava 1

Štatutárny orgán:

superintendent (Mgr. Štefan Rendoš),
podpredsedníčka (Mgr. Gabriella Kopas, PhD.)

Dátum registrácie:

pred účinnosťou zákona

IČO:

00468053

Základný dokument:

Poriadok

Orgány a útvary s právnou subjektivitou:

Právnu subjektivitu má Rada Slovenskej oblasti Evanjelickej cirkvi metodistickej a farnosti Evanjelickej cirkvi metodistickej.
Zriaďuje a stará sa o evanjelizačné, výchovné, misijné a sociálne účelové zariadenia. / § 114 ods. 4 písm. g)/

Štatistika:

KULT – neposkytuje súhlas so zverejnením

Posledná aktualizácia: 2. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať