Gréckokatolícka cirkev na Slovensku

Názov: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
Sídlo: Hlavná 1
080 01 Prešov
Štatutárny orgán: metropolita (prešovský arcibiskup metropolita a predseda Rady hierarchov)

– za Gréckokatolícke Arcibiskupstvo Prešov
prešovský arcibiskup metropolita (vladyka Jonáš Jozef Maxim)
a protosynkel
– za Gréckokatolícku eparchiu Košice
košický eparcha (Mons. prof. ICODr. Cyril Vasiľ SJ, PhD., arcibiskup – košický eparchiálny biskup)
a protosynkel
– za Gréckokatolícku cirkev, eparchiu Bratislava
bratislavský eparcha (Mons. Mgr. Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup)
a protosynkel

Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 00179205 Gréckokatolícke Arcibiskupstvo Prešov
30305624 Gréckokatolícka eparchia Košice
42131774 Gréckokatolícka cirkev, eparchia Bratislava
Základný dokument: Kódex kánonov východných cirkví
Základný dokument Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Právnu subjektivitu na Slovensku má arcibiskupstvo v Prešove, eparchie v Košiciach a v Bratislave a jednotlivé gréckokatolícke farnosti. Iné inštitúcie, ktorým právnu subjektivitu udelila kompetentná cirkevná autorita.
Štatistika: KULT

Posledná aktualizácia: 31. januára 2024 / MKSR Admin

Zdieľať