Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
v Slovenskej republike

Názov: Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
Sídlo: Pekná cesta 17
831 52 Bratislava 34 (P.O.Box 2, 830 04 Bratislava)
Štatutárny orgán: výbor (Peter Hamadej – koordinátor, Magnus Kenneth Oliver Aronsson, Jaroslav Kotek, Tomáš Maruška, Jaroslav Sekela, Pavel Sommr)
Dátum registrácie: 24. marca 1993
IČO: 30845696
Základný dokument: Základné zásady činnosti (štatút)
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Útvarmi spoločnosti sú jednotlivé zbory, ktoré však nie sú samostatnými právnymi subjektmi. Štatutárnym zástupcom spoločnosti je výbor spoločnosti (Každý člen Výboru je oprávnený samostatne konať a podpisovať v mene Spoločnosti).
Štatistika: KULT – neposkytuje súhlas so zverejnením

Posledná aktualizácia: 20. novembra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať