Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Názov: Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike
Sídlo: Hodžovo námestie 1/a
811 06 Bratislava
Štatutárny orgán: cirkevný prezident (Gerald Trimmal)
Dátum registrácie: 1. septembra 2001
IČO: 30810469
Základný dokument: Stanovy Novoapoštolskej cirkvi v Slovenskej republike z 2. 5. 2001
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Právnu subjektivitu má ústredné sídlo cirkvi v Bratislave, oprávnený konať v mene cirkvi je cirkevný prezident. /Stanovy, čl. 1 ods. 6/
Štatistika: KULT

Posledná aktualizácia: 18. marca 2022 / MKSR Admin

Zdieľať