DEKD – história, vývoj a tradícia podujatia

Proces zjednocovania a rozdeľovania Európy sa dotýka nielen politiky, ekonomiky a sociálnej sféry, ale aj kultúry, ochrany životného prostredia a najmä globálnych otázok nášho budúceho jestvovania. Významné miesto v zápase za porozumenie a spolužitie krajín Európy má kultúrne dedičstvo. Uvedomuje si to aj Rada Európy, ktorá od roku 1992 preberá záštitu nad významným celoeurópskym podujatím Dni európskeho kultúrneho dedičstva. V priebehu septembra, tradične však najmä počas druhého septembrového víkendu, vo viac ako 40 štátoch „starého kontinentu“ každoročne prebieha množstvo aktivít a projektov, ktorými sa približujú hodnoty európskeho dedičstva širokej verejnosti. Osobitné postavenie majú tzv. Dni otvorených dverí v tých pamiatkových objektoch, ktoré sú v iných obdobiach roka spravidla zatvorené. Tieto aktivity rozšírené najmä v západných štátoch a Škandinávii sa stali základom úspešného európskeho podujatia. Rada Európy rôznymi formami propaguje podujatia zúčastnených štátov v celej Európe. Zároveň ide aj o hľadanie spoločných riešení na záchranu a prezentáciu hodnôt kultúrneho dedičstva, ide o budovanie spoločného priestoru, v ktorom každá krajina, každý región uplatňuje svoj špecifický vklad.

 • 2021 – Dedičstvo pre všetkých
 • 2020 – Minulosť vzdeláva
 • 2019 – Umenie a zážitok
 • 2018 – Zdieľané dedičstvo
 • 2017 – Pamiatky a príroda: krajina možností
 • 2016 – Pamiatky a my
 • 2015 – Reč pamiatok
 • 2014 – Vstupenka do raja
 • 2013 – Pamiatky duchovného života
 • 2012 – Pamiatky môjho domova
 • 2011 – Hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť
 • 2010 – Technické a industriálne pamiatky
 • 2009 – Malokarpatský región, Európa – spoločné dedičstvo
 • 2008 – V minciach pamäť žije
 • 2007 – Sídla a krajina
 • 2006 – Európa, spoločné dedičstvo
 • 2005 – Dedičstvo iných je dedičstvom všetkých
 • 2004 – Starý pôvod, nový účel
 • 2003 – Od súkromných zbierok k národným inštitúciám
 • 2002 – Písomné pamiatky – pramene kultúry a vzdelanosti
 • 2001 – Symbióza kultúrneho a prírodného dedičstva
 • 2000 – Rímske pamiatky na Slovensku v rámci kampane „Európa – spoločné dedičstvo
 • 1999 – Drevené kostoly + v rámci kampane RE „Európa – spoločné dedičstvo
 • 1998 – Tradičná ľudová architektúra
 • 1997 – Hrady na Slovensku
 • 1996 – Historické mestá
 • 1995 – Historické techniky v modernom živote
 • 1994 – Pamiatky a mládež
 • 1993 – Občan a pamiatky
 • 1992 – Celoeurópske otvorenie podujatia Česko-Slovensko´92

Posledná aktualizácia: 4. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať