Archív podujatia Dni Európskeho kultúrneho dedičstva

 • DEKD na Slovensku 2021 „Dedičstvo pre všetkých“
 • DEKD na Slovensku 2020 „Minulosť vzdeláva“
 • DEKD na Slovensku 2019 „Umenie a zážitok“
 • DEKD na Slovensku 2018 „Zdieľané dedičstvo“
 • DEKD na Slovensku 2017 „Pamiatky a príroda: krajina možností“
 • DEKD na Slovensku 2016 „Pamiatky a my
 • DEKD na Slovensku 2015 „Reč pamiatok
 • DEKD na Slovensku 2014 „Vstupenka do raja
 • DEKD na Slovensku 2013 „Pamiatky duchovného života“
 • DEKD na Slovensku 2012 „Pamiatky môjho domova“
 • DEKD na Slovensku 2011 „Hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť“
 • DEKD na Slovensku 2010 „Technické a industriálne pamiatky“
 • DEKD na Slovensku 2009 „Malokarpatský región, Európa – spoločné dedičstvo“
 • DEKD na Slovensku 2008 „V minciach pamäť žije“
 • DEKD na Slovensku 2007 „Sídla a krajina“
 • DEKD na Slovensku 2006 „Európa, spoločné dedičstvo“
 • DEKD na Slovensku 2005 „Dedičstvo iných je dedičstvom všetkých“
 • DEKD na Slovensku 2004 „Starý pôvod, nový účel“
 • DEKD na Slovensku 2003 „Od súkromných zbierok k národným inštitúciám“
 • DEKD na Slovensku 2002 „Písomné pamiatky – pramene kultúry a vzdelanosti“
 • DEKD na Slovensku 2001 „Symbióza kultúrneho a prírodného dedičstva“
 • DEKD na Slovensku 2000 „Rímske pamiatky na Slovensku v rámci kampane „Európa – spoločné dedičstvo““
 • DEKD na Slovensku 1999 „Drevené kostoly + v rámci kampane RE „Európa – spoločné dedičstvo““
 • DEKD na Slovensku 1998 „Tradičná ľudová architektúra“
 • DEKD na Slovensku 1997 „Hrady na Slovensku“
 • DEKD na Slovensku 1996 „Historické mestá“
 • DEKD na Slovensku 1995 „Historické techniky v modernom živote“
 • DEKD na Slovensku 1994 „Pamiatky a mládež“
 • DEKD na Slovensku 1993 „Občan a pamiatky“
 • DEKD na Slovensku 1992 „Celoeurópske otvorenie podujatia Česko-Slovensko´92“

Posledná aktualizácia: 28. januára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať