Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2007
European Heritage Days
Journées européennes du Patrimoine

Slovensko/Slovakia
6. –  30. september 2007

Téma: „Sídla a krajina“
Theme: „Cites and landscape“

Official launch
6.- 9. september 2007
Mesto/Town:  Žilina

viac o meste / more …

Dni otvorených dverí v pamiatkových objektoch a zbierkových inštitúciách (múzeá, galérie)

Miesto konania: celé územie Slovenska

Opened doors in monuments, museums & galleries on all Slovakia

 

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať