Dni európskeho kultúrneho dedičstva budú opäť v septembri

Bratislava, 23. august 2010

Témou Dní európskeho kultúrneho dedičstva v tomto roku sú „technické a industriálne pamiatky. Tohtoročné otváracie podujatie sa uskutoční v dňoch 8. – 12. septembra 2010 v Banskej Štiavnici. Sprievodné akcie sa budú konať počas septembra na celom Slovensku. Súčasťou slávnostného otvorenia DEKD bude aj odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá za rok 2009.

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR určilo, že po prvý raz bude národným koordinátorom podujatia Združenie historických miest a obcí SR.  Do podujatia Dní Európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku, organizované Radou Európy a Európskou Komisiou,  sa zapájajú organizácie štátnej a verejnej správy, organizácie  a združenia tretieho sektora, k spolupráci je pozvaná aj široká verejnosť.

Ochrana kultúrneho dedičstva, zlepšenie legislatívneho prostredia, obnova a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom viaczdrojového financovania, to všetko patrí medzi priority rezortu kultúry a je súčasťou Programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky. Podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva je príležitosť priblížiť sa k väčšiemu poznaniu našich národných kultúrnych hodnôt, ktoré sú historický spojené s európskym kultúrnym dedičstvom“, skonštatoval Daniel Krajcer, minister kultúry a cestovného ruchu SR.

V Banskej Štiavnici sa uskutoční projekcia víťazných fotografií medzinárodnej  súťaže  mladých ľudí zo 66 krajín sveta na tému Kultúrne dedičstvo sveta , výstava prác študentov Fakulty architektúry STU  „Obnova industriálnych  objektov, fotografická výstava Ota Makýša „Technické pamiatky „ a Dni otvorených dverí v meštianskom „Joergesovom a Pišlovom“ dome. V„Remeselníckom dome č.5“ bude prezentácia záchrany a obnovy meštianskych domov.

V kostole sv. Kataríny budú môcť návštevníci vypočuť si koncert Klavírneho tria ANIMé, ktorý uvedie skladby od J. Haydna, A. Dvořáka a D. Šostakoviča. Sprievodné akcie sa budú konať na celom Slovensku ako napríklad Slávnosti hliny v Modre, či sprístupnenie Sesslerovej sladovne v Trnave. Pripravené sú aj Dni otvorených dverí v Záhorskom múzeu v Skalici, vstupy zdarma na výklady o hradoch v Nitrianskom kraji alebo IX. ročník Medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste v Betliari.

Základným cieľom Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou,  je  zvýšiť povedomie obyvateľov o miestom dedičstve  a  prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom.Dni európskeho kultúrneho dedičstva upriamujú pozornosť širokej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch.

Viac informácií www.dekd.sk.

PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MKCR SR a vedúca referátu styku s médiami a verejnosťou
MKCR SR Nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať