Vývoj a tradícia podujatia

Proces zjednocovania a rozdeľovania Európy sa dotýka nielen politiky, ekonomiky a sociálnej sféry, ale aj kultúry, ochrany životného prostredia a najmä globálnych otázok nášho budúceho jestvovania. Významné miesto v zápase za porozumenie a spolužitie krajín Európy má kultúrne dedičstvo. Uvedomuje si to aj Rada Európy, ktorá od roku 1992 preberá záštitu nad významným celoeurópskym podujatím Dni európskeho kultúrneho dedičstva. V priebehu septembra, tradične však najmä počas druhého septembrového víkendu, vo viac ako 40 štátoch „starého kontinentu“ každoročne prebieha množstvo aktivít a projektov, ktorými sa približujú hodnoty európskeho dedičstva širokej verejnosti. Osobitné postavenie majú tzv. Dni otvorených dverí v tých pamiatkových objektoch, ktoré sú v iných obdobiach roka spravidla zatvorené. Tieto aktivity rozšírené najmä v západných štátoch a Škandinávii sa stali základom úspešného európskeho podujatia. Rada Európy rôznymi formami propaguje podujatia zúčastnených štátov v celej Európe. Zároveň ide aj o hľadanie spoločných riešení na záchranu a prezentáciu hodnôt kultúrneho dedičstva, ide o budovanie spoločného priestoru, v ktorom každá krajina, každý región uplatňuje svoj špecifický vklad.

História podujatia na Slovensku (1992 – 2013)

1992 Celoeurópske otvorenie podujatia    Česko- Slovensko ´92
Praha – Tábor – Telč  (CZ) Trnava  (SK)
1993 Občan a pamiatky
Banská Štiavnica Čierny Balog
1994 Pamiatky a mládež
Levoča Markušovce
1995 Historické techniky v modernom živote
 Banská Bystrica Špania Dolina
1996 Historické mestá
Košice Prešov
1997 Hrady  na  Slovensku
Trenčín Beckov
1998 Tradičná ľudová architektúra
Ružomberok Vlkolínec
1999 Drevené kostoly + v rámci kampane RE „Európa- spoločné dedičstvo“
Svidník Ladomírová
2000 Rímske pamiatky na Slovensku v rámci kampane „Európa- spoločné dedičstvo“
Bratislava Rusovce – Gerulata
2001 Symbióza  kultúrneho  a  prírodného dedičstva
Rožňava Betliar Domica
2002 Písomné pamiatky – pramene kultúry a vzdelanosti
Nitra Kostoľany pod Tríbečom
2003 Od súkromných zbierok k národným inštitúciám
Martin
2004 Starý pôvod, nový účel
Lučenec venované 50. výročiu prijatia Európskeho kultúrneho dohovoru
2005 Dedičstvo iných je dedičstvom všetkých
Prešov + okolie
2006 Európa, spoločné dedičstvo
Skalica
2007 Pamiatky a krajina
Žilina
2008 V minciach pamäť žije
Kremnica
2009 Malokarpatský región, Európa – spoločné dedičstvo
Svätý Jur     Červený Kameň    Modra     Pezinok
2010 Technické a industriálne pamiatky
Banská Štiavnica
2011 Hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť
Bardejov
2012 Pamiatky môjho domova
Bratislava
2013 Pamiatky duchovného života
Košice
2014 Vstupenka do raja
Poprad
2015 Reč pamiatok
Modra
2016 Pamiatky a my
Zvolen

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať