Vývoj a tradícia podujatia

Proces zjednocovania a rozdeľovania Európy sa dotýka nielen politiky, ekonomiky a sociálnej sféry, ale aj kultúry, ochrany životného prostredia a najmä globálnych otázok nášho budúceho jestvovania. Významné miesto v zápase za porozumenie a spolužitie krajín Európy má kultúrne dedičstvo. Uvedomuje si to aj Rada Európy, ktorá od roku 1992 preberá záštitu nad významným celoeurópskym podujatím Dni európskeho kultúrneho dedičstva. V priebehu septembra, tradične však najmä počas druhého septembrového víkendu, vo viac ako 40 štátoch „starého kontinentu“ každoročne prebieha množstvo aktivít a projektov, ktorými sa približujú hodnoty európskeho dedičstva širokej verejnosti. Osobitné postavenie majú tzv. Dni otvorených dverí v tých pamiatkových objektoch, ktoré sú v iných obdobiach roka spravidla zatvorené. Tieto aktivity rozšírené najmä v západných štátoch a Škandinávii sa stali základom úspešného európskeho podujatia. Rada Európy rôznymi formami propaguje podujatia zúčastnených štátov v celej Európe. Zároveň ide aj o hľadanie spoločných riešení na záchranu a prezentáciu hodnôt kultúrneho dedičstva, ide o budovanie spoločného priestoru, v ktorom každá krajina, každý región uplatňuje svoj špecifický vklad.

História podujatia na Slovensku:

2021 Spišské Podhradie: Dedičstvo pre všetkých

2020 Piešťany: Minulosť vzdeláva

2019 Banská Štiavnica: Umenie a zážitok

2018 Nitra: Zdieľané dedičstvo

2017 Trnava: Pamiatky a príroda: krajina možností

2016 Zvolen: Pamiatky a my

2015 Modra: Reč pamiatok

2014 Poprad: Vstupenka do raja

2013 Košice: Pamiatky duchovného života

2012 Bratislava: Pamiatky môjho domova

2011 Bardejov: Hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť

2010 Banská Štiavnica: Technické a industriálne pamiatky

2009 Svätý Jur, Červený Kameň, Modra, Pezinok: Malokarpatský región, Európa – spoločné dedičstvo

2008 Kremnica: V minciach pamäť žije

2007 Žilina: Pamiatky a krajina

2006 Skalica: Európa, spoločné dedičstvo

2005 Prešov a okolie: Dedičstvo iných je dedičstvom všetkých

2004 Lučenec venované 50. výročiu prijatia Európskeho kultúrneho dohovoru: Starý pôvod, nový účel

2003 Martin: Od súkromných zbierok k národným inštitúciám

2002 Nitra, Kostoľany pod Tríbečom: Písomné pamiatky – pramene kultúry a vzdelanosti

2001 Rožňava, Betliar, Domica: Symbióza kultúrneho a prírodného dedičstva

2000 Bratislava Rusovce Gerulata: Rímske pamiatky na Slovensku v rámci kampane „Európa – spoločné dedičstvo“

1999 Svidník, Ladomírová: Drevené kostoly + v rámci kampane RE „Európa – spoločné dedičstvo“

1998 Ružomberok, Vlkolínec: Tradičná ľudová architektúra

1997 Trenčín, Beckov: Hrady na Slovensku

1996 Košice, Prešov: Historické mestá

1995 Banská Bystrica, Špania Dolina: Historické techniky v modernom živote

1994 Levoča, Markušovce: Pamiatky a mládež

1993 Banská Štiavnica, Čierny Balog: Občan a pamiatky

1992 Praha, Tábor, Telč (CZ), Trnava (SK): Celoeurópske otvorenie podujatia Česko-Slovensko´92

Posledná aktualizácia: 28. januára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať