2018 | Európsky rok kultúrneho dedičstva

 

plagát 2018 európsky rok kultúrneho dedičstva

Banner 2018 európsky rok kultúrneho dedičstva
Kultúrne dedičstvo je nielen odkazom minulosti, ale aj cenným zdrojom pre našu budúcnosť

 

Rok 2018 bude Európskym rokom kultúrneho dedičstva. V tomto roku budete mať príležitosť zúčastniť sa na jedinečných podujatiach na oslavu bohatého a rozmanitého dedičstva Európy!

Kultúrne dedičstvo Európy je všade okolo nás: v našich mestách, prírode a archeologických lokalitách. Nenachádzame ho len v literatúre, umení či predmetoch, ale aj v remeselných zručnostiach, príbehoch, gastronómii, hudobnej tvorbe a vo filme. Kultúrne dedičstvo nás vo svojej rozmanitosti spája. Vďaka technológiám a internetu máme k nemu teraz lepší prístup než kedykoľvek predtým.

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy, a posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. V roku 2018 sa bude klásť dôraz na:

  • hodnotu kultúrneho dedičstva pre spoločnosť,
  • jeho hospodársky prínos,
  • jeho úlohu v európskej kultúrnej diplomacii,
  • význam jeho zachovania pre budúce generácie.

Kultúrne dedičstvo zohráva významnú úlohu v európskom hospodárstve. Tento sektor zamestnáva viac ako 300 000 ľudí a nepriamo s ním súvisí 7,8 milióna pracovných miest v Európe, a to napríklad v cestovnom ruchu a stavebníctve. Kultúrne dedičstvo má podobne pozitívny, avšak doposiaľ nedocenený, vplyv na naše spoločnosti tým, že prispieva ku kvalite života, k sociálnej súdržnosti a medzikultúrnemu dialógu.

Ako sa bude tento Európsky rok realizovať?

Súčasťou Európskeho roka kultúrneho dedičstva budú iniciatívy a podujatia na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Na celoštátnej úrovni budú Európsky rok organizovať koordinátori, ktorých určí každý členský štát EÚ. Na európskej úrovni bude výsledkom spoločného úsilia európskych inštitúcií: Komisie, Parlamentu a Rady, ako aj Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Zapoja sa doň aj kľúčové zainteresované strany z rôznych odvetví.

Čo sa pripravuje?

Počas roku 2018 sa v celej Európe budú konať tisícky rôznych aktivít a osláv. Pripravuje sa 10 hlavných európskych iniciatív, vďaka ktorým sa má zaistiť, aby tento Európsky rok mal vplyv aj po roku 2018. Tieto iniciatívy bude realizovať Európska komisia v spolupráci s kľúčovými partnermi (Radou Európy, UNESCO a inými európskymi organizáciami). V rámci týchto desiatich iniciatív sa zmaximalizuje podpora pre štyri ciele: angažovanosť, udržateľnosť, ochrana a inovácia.

 

desať európskych iniciatív zameraných na štyri ciele

 

Európsky rok bude mať popredné miesto aj v úspešných európskych iniciatívach venovaných kultúrnemu dedičstvu, ako sú:

Dni európskeho dedičstva, v rámci ktorých sa každoročne organizuje viac ako 70 000 podujatí a do ktorých sa zapája viac ako 20 miliónov účastníkov,
značka „Európske dedičstvo“udeľovaná lokalitám, ktoré oslavujú a symbolizujú európske ideály, hodnoty a históriu,
Európske hlavné mestá kultúry – titul, ktorý sa každoročne udeľuje dvom mestám, ktoré sú stelesnením európskeho kultúrneho bohatstva. V roku 2018 budú týmito hlavnými mestami Valletta (Malta) a Leeuwarden (Holandsko),
rôzne ceny EÚ, najmä cena za kultúrne dedičstvo/ocenenie Europa Nostra, ktorá sa udeľuje za najlepšie postupy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, jeho riadenia, výskumu, ako aj vzdelávania a komunikácie v tejto oblasti.
Okrem toho sa za podpory z programov Kreatívna Európa, Horizont 2020, Erasmus+, Občania pre Európu a iných programov podporovaných EÚ budú financovať mnohé projekty.

Označovanie podujatí a projektov značkou Európskeho roka

Pre celoštátne ako aj európske iniciatívy bude dispozícii vizuálna identita Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Táto identita sa môže použiť pri podujatiach a projektoch uskutočňovaných v priebehu roka 2018, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Európskeho roka kultúrneho dedičstva.

Ďalšie informácie:

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a  komisie

Mailová adresa: EAC-EYCH2018@ec.europa.eu

Fond na podporu umenia

 

Národný koordinátor ERKD2018:

Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.
Tel.: +421220482422
E-mail: zuzana.ondrejkova@culture.gov.sk

Európska komisia – jún 2017

Posledná aktualizácia: 2. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať