Kontakt:
Mgr. Andrej Jaroš
Tel.: 02/2048 2421
E-mail: andrej.jaros@culture.gov.sk

Odbor ochrany pamiatkového fondu
Sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava 1

 

Posledná aktualizácia: 28. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať