Kontakt:

Eva Majchráková
eva.majchrakova@spp.sk
+421 905 630 617
Nadácia SPP
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

Posledná aktualizácia: 2. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať