Audiovizuálny fond

Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Audiovizuálnym fondom na základe § 29 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa príspevok zo štátneho rozpočtu poskytuje do Audiovizuálneho fondu v rámci schválených limitov ministerstva na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte, strategických zámerov a dlhodobých koncepcií rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike schválených ministerstvom.

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Posledná aktualizácia: 11. januára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať