Audiovizuálny fond

Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Audiovizuálnym fondom na základe § 29 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa príspevok zo štátneho rozpočtu poskytuje do Audiovizuálneho fondu v rámci schválených limitov ministerstva na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte, strategických zámerov a dlhodobých koncepcií rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike schválených ministerstvom.

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

Posledná aktualizácia: 17. januára 2024 / MKSR Admin

Zdieľať