Zmluvy pre oblasť rozhlasového vysielania (roky 2010 – 2012)

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Úplné znenie zmluvy

Zmluvy pre oblasť televízneho vysielania (roky 2010 – 2012):

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Úplné znenie zmluvy

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať