Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva“) medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (ďalej len „TASR“) sa uzatvára na základe § 6 ods. 2 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.

Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme je úprava podmienok poskytnutia príspevku zo štátneho rozpočtu TASR na poskytovanie služieb vo verejnom záujme. Služby vo verejnom záujme vykonáva TASR v zmysle zmluvy nepretržite počas celého kalendárneho roka a všetky služby, na ktoré sa poskytuje príspevok, poskytuje TASR  bezodplatne.

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Posledná aktualizácia: 28. júla 2023 / MKSR Admin

Zdieľať