Expertné podujatia ministerstva kultúry na Slovensku

Logo SK PRES 2016

Ministerstvo kultúry SR bude počas slovenského predsedníctva predsedať Rade EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS). Predmetná formácia Rady bude v zložení ministrov kultúry členských štátov EÚ zasadať v Bruseli 21. a 22. novembra 2016. Tomuto zasadnutiu budú predchádzať dve expertné konferencie, ktoré sa uskutočnia v Bratislave. V septembri to bude konferencia s témou Ochrana maloletých – Regulačné konvergencie a v novembri sa uskutoční konferencia s názvom Formovanie budúcnosti duševného vlastníctva, ktorú MK SR organizuje v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva. 

Informácie o expertných podujatiach budeme priebežne aktualizovať.

 


Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať