Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (pdf, 2 MB)

účinnosť od 01. augusta 2019

Príloha č. 2: Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva kultúry SR (pdf, 39 kB)

platná od 01. augusta 2019

Príloha č. 3: Schéma organizácií v pôsobnosti ministerstva v riadení príslušného organizačného útvaru (pdf, 29 kB)

platná od 01. augusta 2019

 


Posledná aktualizácia: 01.08.2019 / OI
Linky

opis