Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (docx, 350 kB)
účinnosť od 20.augusta 2018

Príloha č. 2: Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva kultúry SR (odg, 45 kB) - platná od 20.augusta 2018

Príloha č. 3: Schéma organizácií v pôsobnosti ministerstva v riadení príslušného organizačného útvaru (odg, 40 kB) - platná od 20.augusta 2018

 


Posledná aktualizácia: 11.10.2018 / OI
Linky

opis