"; Ministerstvo kultúry SR - Organizačný poriadok
 

Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (docx, 350 kB)
účinnosť od 20.augusta 2018

Príloha č. 2: Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva kultúry SR (odg, 45 kB) - platná od 20.augusta 2018

Príloha č. 3: Schéma organizácií v pôsobnosti ministerstva v riadení príslušného organizačného útvaru (odg, 40 kB) - platná od 20.augusta 2018

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 53 kB)
účinnosť od 1. júna 2014

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 47 kB)
účinnosť od 1. júla 2014

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 45 kB)
účinnosť od 15. júla 2014

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 161 kB)
účinnosť od 1. októbra 2014

Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 204 kB)
účinnosť od 1. októbra 2015

Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 95 kB)
účinnosť od 1. decembra 2015

Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 304 kB)  
účinnosť od 1. januára 2016

Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 643 kB)    
účinnosť od 1. marca 2016

Dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 226 kB)
účinnosť od 1. apríla 2016

Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 256 kB)
účinnosť od  21. mája 2016

Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 264 kB)
účinnosť od 1. júla 2016

Dodatok č. 12 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 215 kB)
účinnosť od 1. septembra 2016

Dodatok č. 13 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 232 kB)
účinnosť od 16. septembra 2016 

Dodatok č. 14 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 75 kB)
účinnosť od 1. januára 2017

Dodatok č. 15 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 338 kB)  
účinnosť od 1. júla 2017

Dodatok č. 16 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 236 kB)
účinnosť od 1. januára 2018

Dodatok č. 17 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 224 kB)
účinnosť od 9. apríla 2018

Dodatok č. 18 k Organizačnému poriadku MK SR (pdf, 231 kB)
účinnosť od 18. apríla 2018

 


Posledná aktualizácia: 01.07.2018 / OI
Linky

opis