"; Ministerstvo kultúry SR - Právne predpisy v oblasti kultúry
 

Prehľad právnych predpisov,

ktoré v súlade s § 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov patria do pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a podľa ktorých Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky koná a rozhoduje.

 

Právne predpisy v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Štátny jazyk

 

 Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo

 Umenie

 Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

 Kultúrno-osvetová činnosť a ľudová umelecká výroba

 Vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami

Média a audiovízia

 Iné oblasti

 

Právne predpisy súvisiace s činnosťou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 01.03.2017 / SLP
autor: Dalibor Matko
Linky

opis