"; Ministerstvo kultúry SR - Voľné štátnozamestnanecké miesta
 

Voľné štátnozamestnanecké miesta

V 2016/22 - hlavný štátny radca v odbore mediálneho práva a audiovízie v sekcii médií, audiovízie a autorského práva (pdf, 156 kB)

 

Posledná aktualizácia: 29.11.2016 / OÚ
autor: Alena Mihalová
Linky

opis