"; Ministerstvo kultúry SR - Voľné štátnozamestnanecké miesta
 

Voľné štátnozamestnanecké miesta

V 2016/13 - štátny radca - oddelenie Európskeho hlavného mesta v odbore implementácie v Sprostredkovateľskom orgáne pre Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 3 (pdf, 170 kB)

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 19.07.2016 / OÚ
autor: Alena Mihalová
Linky

opis