"; Ministerstvo kultúry SR - Voľné štátnozamestnanecké miesta
 

Voľné štátnozamestnanecké miesta

VK 2016/11 - odborný radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka 2 (pdf, 155 kB)

V 2016/21 - radca v sekcii legislatívy a práva (pdf, 153 kB)

 

Posledná aktualizácia: 25.10.2016 / OÚ
autor: Alena Mihalová
Linky

opis