"; Ministerstvo kultúry SR - Voľné štátnozamestnanecké miesta
 

Voľné štátnozamestnanecké miesta

V 2017/5 - hlavný štátny radca v odbore práva v sekcii legislatívy a práva (pdf, 154 kB)

V 2017/10 - štátny radca v odbore rozvoja kultúry a kreativity (pdf, 154 kB)

V 2017/11 - štátny radca - päť štátnozamestnaneckých miest v Sprostredkovateľskom orgáne pre Integrovaný regionálny operačný program. Prioritná os 3, odbor implementácie, oddelenie implementácie kreatívnych centier a podpory podnikania v KKP (dočasná štátna služba) (pdf, 170 kB)

V 2017/12 - štátny radca - päť štátnozamestnaneckých miest v Sprostredkovateľskom orgáne pre Integrovaný regionálny operačný program. Prioritná os 3, odbor implementácie, oddelenie implementácie kreatívnych centier a podpory podnikania v KKP (dočasná štátna služba) (pdf, 170 kB)

V 2017/13 - hlavný štátny radca v Sprostredkovateľskom orgáne pre Integrovaný regionálny operačný program. Prioritná os 3, odbor implementácie, oddelenie implementácie kreatívnych centier a podpory podnikania v KKP (dočasná štátna služba) (pdf, 170 kB)

V 2017/14 - radca v Sprostredkovateľskom orgáne pre Interovaný regionálny operačný program. Prioritná os 3, odbor implementácie, oddelenie implementácie kreatívnych centiera podpory podniakania v KKP (dočasná štátna služba) (pdf, 170 kB)

 

Aktualizované 10. 4. 2017/ osobný úrad MK SR

Posledná aktualizácia: 27.04.2017 / OÚ
Linky

opis