254 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bude určených na obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu.

Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila „Návrh Programu Slovensko 2021-2027“, cez ktorý sa budú financovať projekty z fondov EÚ v novom programovom období.

Návrh bude Európskej komisii predložený v prvej polovici júla 2022.

Posledná aktualizácia: 28. júna 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať