Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách predstavuje tradičný kultúrny prvok. Tento druh divadla spája dramatické, dramaturgické, inscenačné, interpretačné, scénografické, výtvarné i hudobné zručnosti. Je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej a českej divadelnej a literárnej tradície. Pôvodní nositelia tohto prvku boli rodiny kočovných bábkarov (marionetárov), ktorých produkcie znamenali vôbec prvý kontakt širších ľudových vrstiev s divadelnou kultúrou.

Vďaka prepojeniu s národno-uvedomovacím procesom, nadobudol tento prvok svojbytnú podobu líšiacu sa v mnohých aspektoch od bábkového divadla iných kultúrnych komunít. Pôvodný repertoár prechádzal procesom folklorizácie a postupne vstrebával domáce jazykové a tematické prvky. V postavách sa objavili miestne charaktery, najmä komické a ľudové typy s osobitými vlastnosťami i výzorom, ako napríklad Gašparko (Kašpárek), sedliaci Škrhola a Trčko a ďalšie. Tradičné bábkové divadlo je neodmysliteľne spojené aj s remeselnou a ľudovou tvorbou. Vďaka predávaniu zručností, skúseností, ale i samotných predmetov (bábky, dekorácie, scény atď.) z generácie na generáciu sa vytvorila nesmierne silná a pevná tradícia bábkového divadla, ktorá sa prejavuje a rozvíja nepretržite doposiaľ.

Zápisom na prestížny svetový zoznam prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva sa zavŕšil trojročný administratívny proces. Úspešná nominácia prebiehala aj vďaka výraznej podpore a vzájomnej spolupráci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Českej republiky, SĽUK-u, Centra pre tradičnú ľudovú kultúru (pri SĽUK-u), Národného informačného a poradenského strediska pre kultúru (NIPOS) v Prahe, diplomatických misií Slovenskej a Českej republiky pri UNESCO a samozrejme aj zúčastnených komunít nositeľov tohto prvku.

Hodnotiaci orgán UNESCO ocenil kvalitu spracovania obsahovej i technickej stránky nominácie a v konečnom dôsledku ocenil výnimočnú hodnotu prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách  pre kultúrne dedičstvo ľudstva. Medzivládny výbor v tomto roku posudzoval 37 žiadostí o zapísanie do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

referát styku s médiami MK SR

Posledná aktualizácia: 11. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať