Symfonický koncert Slovenskej filharmónie bez publika v Koncertnej sieni SF zaznie v piatok 19. februára 2021 o 19.00 h. Diela Jána Levoslava Bellu, Franza Liszta a Johannesa Brahmsa zaznejú v naštudovaní šéfdirigenta Daniela Raiskina. Sólistkou večera bude gruzínska klaviristka Nino Gvetadze, žijúca v Holandsku. Slovenská filharmónia odvysiela piatkový koncert  v priamom prenose  na stream.filharmonia.sk.

Šéfdirigent Daniel Raiskin zaradil  na úvod koncertu  Fantáziu na motívy Rákociho pochodu Jána Levoslava Bellu. Je to ďalšie z diel skladateľa, ktoré bude súčasťou nového propagačného CD, ktoré vzniká postupne počas tejto koncertnej sezóny.  Po boku Slovenskej filharmónie sa po prvýkrát  predstaví gruzínska klaviristka Nino Gvetadze, rodáčka z Tbilisi. Ako sólistka i komorná hráčka vystupuje na mnohých medzinárodných koncertných pódiách. Je umeleckou riaditeľkou Medzinárodného klavírneho festivalu v Naardene a od tohto roku umelecká riaditeľka Delftského medzinárodného festivalu komornej hudby. Na svojom konte má rôzne ocenenia, medzi ktorými je napríklad 2. cena, Cena tlače a Cena publika na Medzinárodnej klavírnej súťaži Franza Liszta 2008, ako aj prestížna cena Borletti-Buitoni Trust Award z roku 2010. V interpretácii Nino Gvetadze zaznie jednočasťový Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur, S. 125 Franza Liszta. Skladateľ ho začal  komponovať v rokoch 1839 – 1840 a dokončil ho až o desať rokov neskôr. V premiére zaznel v interpretácii jeho žiaka Hansa von Bronsarta pod taktovkou skladateľa vo Weimarskom dvornom divadle v roku 1857. Dnešná podoba a posledná revízia diela pochádza z roku 1861. Symfonický program uzavrie Symfónia č. 2 D dur, op. 73 Johannesa Brahmsa,  nazývaná aj „Pastorálna“.  Brahms ju komponoval v prekrásnom prostredí rakúskych Álp  rok po úspešnom uvedení prvej symfónie.  Premiéra Symfónie č.  2 D dur op. 73 zaznela vo Viedni v roku 1877 pod taktovkou Hansa Richtera. Podobne ako ostatné Brahmsove symfónie je súčasťou  repertoáru mnohých symfonických telies.

Slovenská filharmónia

Daniel Raiskin dirigent

Nino Gvetadze klavír

Ján Levoslav Bella  Fantázia na motívy Rákociho pochodu

Franz Liszt    Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur, S. 125

Johannes Brahms Symfónia č. 2 D dur, op. 73

Posledná aktualizácia: 17. februára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať