Výberové konanie na novú riaditeľku alebo nového riaditeľa BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti sa blíži k záveru. Dnes, v pondelok 30. mája 2022, sa začalo tretie kolo výberového konania neverejným vypočutím kandidátok a kandidátov. Proces výberového konania bude pokračovať verejným vypočutím, ktoré sa uskutoční zajtra, v utorok 31. mája 2022 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR.

Počas verejného vypočutia sa verejnosti sa predstavia dve kandidátky a dvaja kandidáti na nové vedenie BIBIANY. Verejnosť sa môže zúčastniť na verejnom vypočutí aj prezenčne, alebo ho môže sledovať prostredníctvom online prenosu na sociálnych sieťach ministerstva.

Prostredníctvom videoprenosu verejnosť postupne spozná projekty rozvoja a riadenia BIBIANY od jednotlivých uchádzačiek a uchádzačov a vypočuje si ich odpovede na otázky. Klásť otázky bude okrem komisie aj verejnosť. Od 9:00 h sa predstaví Natália Cehláriková, od 10:30 h Zuzana Liptáková. Po technickej prestávke sa predstaví od 13:00 h Andrej Šoltés a od 14:30 h Martin Vančo.

Uchádzači a uchádzačky majú k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojich projektov riadenia a rozvoja BIBIANY najviac 20 minút a po pol hodine na otázky výberovej komisie a verejnosti. Vypočutie sa bude dať sledovať na YouTube kanáli ministerstva kultúry a tiež na facebookovom profile MK SR. Verejnosť môže uchádzačom a uchádzačkám klásť otázky cez elektronickú aplikáciu slido, ktorá bude funkčná v deň verejného vypočutia.

Verejnosť môže položiť kandidátke alebo kandidátovi otázku, ktorá sa týka ich projektov riadenia a rozvoja BIBIANY, nasledovne:

– ísť na slido.com
– zadať za mriežku: #bibiana_priezvisko uchádzača, ktorý začal prezentovať
bibiana_cehlarikova, bibiana_liptakova, bibiana_soltes, bibiana_vanco,
– vpísať otázku a poslať ju.

Ak verejnosť nevyužije celú polhodinu na kladenie otázok, poskytne sa tento čas navyše opäť výberovej komisii na položenie ďalších otázok. Po ukončení verejného vypočutia výberová komisia zasadá a boduje prostredníctvom bodovacích hárkov. S využitím štandardizovaného bodovacieho systému sa vytvorí poradie uchádzačov na základe priemeru bodov udelených uchádzačom jednotlivými členmi výberovej komisie. Toto poradie uchádzačov určí víťaza a ten bude oznámený ministerke.

Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo kultúry do desiatich kalendárnych dní po skončení výberového konania. Záznam z verejného vypočutia bude dostupný 6 mesiacov na podstránke výberového konania na webovom sídle ministerstva kultúry. Projekty riadenia a rozvoja zriadenej organizácie budú zverejnené v deň konania verejného vypočutia, resp. v čase začatia verejného vypočutia uchádzačov.

 

Posledná aktualizácia: 30. mája 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať