V utorok 6. júla v popoludňajších hodinách sa v priestoroch Divadla Astorka Korzo ´90 v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky. 

  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená Ľubici Čekovskej za výnimočný prínos v oblasti hudobno-dramatickej tvorby s odkazom na diela Dorian Gray a Impresario Dotcom.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená Sláve Daubnerovej za výnimočný prínos v oblasti súčasného divadla a tanca s odkazom na umelecky mimoriadne diela Masterpiece a Lolita.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená Vladimírovi Predmerskému za celoživotnú prácu v oblasti bábkového divadla s odkazom na prelomové knihy Dejiny slovenského divadla II a Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky in memoriam bola udelená Dušanovi Mitanovi za výnimočný prínos v oblasti literatúry, existenciálny rozmer jeho poviedok, esejí a románov.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky Galéria roka bola udelená Stredoslovenskej galérii za odbornú činnosť v oblasti súčasného vizuálneho umenia, ktorá je výsledkom dlhodobej, systematickej vedecko-výskumnej i výstavnej činnosti galérie.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky Kultúrno-osvetové zariadenie roka bola udelená Hornozemplínskemu osvetovému stredisku za výnimočné výsledky a komplexný profesionálny prístup k realizácii kultúrno-osvetovej činnosti, za prínos z hľadiska využívania kultúrneho dedičstva a informačných zdrojov pre podporu celoživotného vzdelávania, rozvoj znalostnej spoločnosti a prínos pre miestny a regionálny rozvoj.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky Knižnica roka bola udelená Krajskej knižnici v Žiline za aktívnu prácu na skvalitnení služieb pre používateľov a rozsiahlu rekonštrukciu knižničných priestorov, ktorá prispela k vytvoreniu moderného, funkčného a inkluzívneho prostredia pre návštevníkov a knihovníkov.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky Cena Andreja Kmeťa bola udelená Jane Bahurinskej za celoživotnú odbornú prácu v oblasti evidencie a dokumentácie galerijných zbierok, za spustenie elektronizácie v oblasti správy zbierok a nastavenie základov digitalizácie diel výtvarného umenia.
  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená Edite Gruberovej za mimoriadne významný celoživotný prínos do slovenskej aj svetovej kultúry a umenia, osobitne v oblasti operného spevu.

“Som veľmi rada, že dnes odovzdám ceny tým, ktorí svojím životom a tvorbou ostanú nesmrteľnými. Ich diela či systematická činnosť kultúrnych inštitúcii pretrvajú. Som si istá, že ich majstrovstvo budú obdivovať ešte mnohé generácie po nás,” vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

Cena ministerky kultúry SR tento rok zastrešuje v rámci jedného slávnostného podujatia doterajších päť ocenení ministerstva v oblastiach umenia, kultúrneho dedičstva a osvetovej činnosti. Cenu udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umeleckej inštitúcii, múzeu, galérii, knižnici, kultúrno-osvetovému zariadeniu). Ocenením vyzdvihuje výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, múzejné, galerijné, kultúrno-osvetové a audiovizuálne aktivity za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry.

Nominácie v jednotlivých kategóriách posudzovala odborná porota v zložení: Barbora Morongová, Karol Mišovic, Beata Jablonská, Matúš Jakabčic a Katarína Garčárová.

Autorom umeleckého diela, ktoré je symbolom ceny, je významný slovenský maliar špecializujúci sa na prácu so sklom, Palo Macho.

Posledná aktualizácia: 5. augusta 2021 / MKSR Admin

Zdieľať