V utorok 6. septembra vo večerných hodinách sa v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky. 

 

  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená spisovateľke Jane Bodnárovej za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby.

 

  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená opernej speváčke Eve Bodorovej za mimoriadne vokálne a herecké stvárnenie postavy Elisabetty v inscenácii Donizettiho opery Roberto Devereux v Štátnom divadle Košice.

 

  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená tanečníkovi, baletnému majstrovi a choreografovi Romanovi Novitzkému za umelecké majstrovstvo v oblasti klasického a moderného baletu a výnimočnú reprezentáciu slovenského baletného umenia doma i v zahraničí.

 

  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená Knižnici pre mládež mesta Košice za výnimočný prínos v oblasti podpory detského čítania, inovovania priestorov a publikovania.

 

  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená literárnemu vedcovi, historikovi a kritikovi Milanovi Hamadovi za celoživotný prínos do literárno-kritického myslenia, za spoluvytváranie a určovanie pohybu slovenskej literatúry a kultúry a za morálno-etické postoje.

 

  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená muzikologičke, hudobnej kritičke a publicistke Terézii Ursínyovej za celoživotný prínos v hudobnej kritike, publicistike a muzikológii.

 

  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená herečke a pedagogičke Božidare Turzonovovej za celoživotné herecké majstrovstvo a prínos do rozvoja dramatického umenia.

 

  • Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená herečke a pedagogičke Emílii Vášáryovej za celoživotné herecké majstrovstvo a prínos do rozvoja dramatického umenia.

 

“V doterajšej histórii ministerstva kultúry bola udelená Cena ministrov a ministeriek kultúry 153 výnimočným osobnostiam a inštitúciám. K nim pribudne ďalších osem mien, ktoré si svojím životom a umeleckými výkonmi zaslúžia výnimočný rešpekt. Nebolo pritom úplne jednoduché vybrať  tohtoročný zoznam ocenených. Štatút ceny je však striktný. O to viac si cením prácu odborníkov, ktorí osem ocenených vybrali. Aj oni sú dôkazom toho, že napriek tomu, aká je Slovensko malá krajina, je nesmierne bohatá na špičkových umelcov, umelkyne a kultúrne inštitúcie. Všetkým oceneným srdečne gratulujem,” vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

Cena ministerky kultúry SR sa udeľuje fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umeleckej inštitúcii, múzeu, galérii, knižnici, kultúrno-osvetovému zariadeniu). Ocenenie vyzdvihuje výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, múzejné, galerijné, knižničné, kultúrno-osvetové a audiovizuálne aktivity za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Autorom umeleckého diela, ktoré je symbolom ceny, je významný slovenský maliar špecializujúci sa na prácu so sklom, Palo Macho.

Nominácie v jednotlivých kategóriách posudzovala hodnotiaca komisia zložená z odborníkov a osobností z oblasti umenia, kreatívneho priemyslu, audiovízie, kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti, v nasledovnom zložení: Jozef Švolík, riaditeľ Oddelenia umenia a umeleckých inštitúcií MK SR; Beata Jablonská,  Katedra teórie a dejín umenia VŠVU; Miroslava Kovářová, vedúca Katedry tanečnej tvorby VŠMU; Karol Mišovic, Ústav divadelnej a filmovej vedy, Centrum vied o umení SAV; Jozef Dado Nagy, literárny publicista;  Ondrej Starinský, šéfdramaturg, RTVS; Pavel Unger, operný kritik a publicista, Opera Slovakia.

Záznam zo slávnostného odovzdávania Ceny ministerky kultúry SR za rok 2021 je dostupný na nasledovnom linku: https://www.facebook.com/ministerstvo.kultury.SR/videos/5468012253265725

Posledná aktualizácia: 7. septembra 2022 / MKSR Admin

Zdieľať