Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, ktorá skončila v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade dňa 9. septembra 2018 a v súčasnosti sa inštaluje v sídelnej budove Národného múzea v Prahe, patrí medzi kľúčové projekty k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Pripravili ju najväčšie zbierkotvorné inštitúcie oboch krajín Slovenské národné múzeum a Národní muzeum v spolupráci s desiatkami inštitúcií a osobností kultúrno-spoločenského života.

 

 

Od 27. apríla 2018 do 9. septembra 2018 výstavu videlo spolu až 76 683návštevníkov. Na ploche 1 400 mbolo vystavených viac ako 2 000 zbierkových predmetov zapožičaných zo 43 inštitúcií, s ktorými odborne spolupracovalo 124 pracovníkov. Pre rodiny s deťmi mala výstava pripravenú špeciálnu líniu, kde 2 150 rodínpomocou útržkov z denníka pátralo po osude fiktívnej osoby pána Nováka a zoznamovalo sa tak s reáliami spoločnej republiky.  V škatuľkách pre deti, ktoré ukrývali informácie z denníka, bolo spolu až 15 050 kartičiek.

SNM – Historické múzeum pripravilo k výstave viacero sprievodných podujatí. Školské kolektívy sa mohli zapojiť do súťaže 100 rokov Československa v našej škole. Výsledkom projektu je 400 slovenských žiakov, ktorísi v školách z celého Slovenska pripravili vlastné výstavy z predmetov nájdených vo svojich rodinách. Víťazné kolektívny zložené z 56 študentov Českej a Slovenskej republiky sa nakoniec stretli v Bratislave počas dvoch júnových dní na československom seminári. Verejnosť oslovil aj projekt Hľadáme predmet s príbehom, do ktorého sa zapojilo celkovo 105 ľudí, z toho 61 zo Slovenska.

V spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava múzeum pripravilo okružné jazdy historickou dopravou –  električkami v centre Starého mesta – spolu 240 jázd a historickými trolejbusmi, ktoré pricestovali k Bratislavskému hradu celkom 18 krát. Počas 2 dní sa uskutočnil aj jazdy historickým autobusom medzi Bratislavský hradom a hradom Devín. Z odborných podujatí  verejnosť najviac zaujala prednáška prof. Romana Holeca, na ktorej sa zúčastnilo 96 návštevníkov. Videozáznam prednášky múzeum sprístupňuje aj na internete. Veľký ohlas mal aj diskusný večer s historikmi z 21. augusta 2018 či dva vedomostno-zábavné kvízy o Československu s Jánom Gorduličom, na ktorých sa stretlo viac ako 110 súťažiacich.

Výstava vzbudila aj nebývalý záujem škôl. Pred aj počas jej trvania SNM – Historické múzeum usporiadalo 4 metodické dni s účasťou viac ako 70 pedagógov. Počas školských dní sa programu Žili sme v Československu zúčastnilo takmer 80 škôl a mnohé ďalšie si prezreli výstavu spolu s učiteľmi dejepisu. Troch prednášok vo výstave sa počas leta zúčastnili aj študenti Detskej Univerzity Komenského. Deti sa zapojili tiež do týždenného retro tábora či československého táborového dňa.

Po svojej premiére v Bratislave bude Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava znovu otvorená pre verejnosť v Národnom múzeu v Prahe od 28. októbra 2018, presne v deň 100. výročia vyhlásenia Československa. Toto významné výročie si SNM – Historické múzeum pripomína aj po skončení výstavného projektu. V priestoroch Rytierskej siene Bratislavského hradu prezentuje plagáty na rôzne témy z obdobia Československa. Na treťom poschodí hradu pokračuje výstava Reklama a obchod 1918 – 1948 do konca októbra 2018. Zaujímavým spôsobom dokumentuje fenomén reklamy, ktorý vplýval na zákazníkov v prvej polovici 20. storočia. Dňa 24. októbra 2018 o 18.00 h sa v múzeu uskutoční prednáška prof. Matúša Dullu Ikonické diela modernej slovenskej architektúry (vstup na prednášku je voľný). 13. a 14. novembra 2018 sa na Bratislavskom hrade bude konať odborná konferencia k 100. výročiu vzniku Československa. S Československom je spätá aj osobnosť umelca Martina Benku, o živote a tvorbe ktorého sa pripravuje výstava,  pre verejnosť otvorená od 21. septembra 2018.


Cieľom Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstavy nebolo len opisovať významné politické momenty v dejinách Československa, ale venovať sa aj mnohým ďalším oblastiam, ktoré utvárali spoločný štát a ovplyvňovali životy obyvateľov. Pamätníkom pripomenula život v Československu a mladším generáciám objasnila jeho zmysel a dejiny.

Posledná aktualizácia: 11. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať