Ministerstvo kultúry v blízkej dobe spustí výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 na profesionálov v kultúrnom a kreatívnom priemysle (KKP), ktorí vykonávajú technické a podporné profesie.

Nevyhnutným krokom, ktorý to umožňuje, je dnešné zverejnenie Schémy minimálnej pomoci na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v Obchodnom vestníku, na základe ktorej ministerstvo vyhlási výzvu.

Aby ministerstvo mohlo poskytovať finančné dotácie počas mimoriadnej situácie, akou je pandémia koronavírusu, bola potrebná séria legislatívnych zmien – nový dotačný zákon a tzv. antiCOVID-ová novela 2. Tie sa začali pripravovať ešte počas leta aj v diskusii s odborníkmi z KKP. Parlament ich v skrátenom legislatívnom konaní schválil 22. októbra a prezidentka Zuzana Čaputová podpísala 28. októbra.

Odborné rokovania s Protimonopolným úradom (PMÚ) SR, nevyhnutné pre rýchle schválenie schémy, ministerstvo začalo v septembri a pokračovalo v nich celú jeseň. Ministerka kultúry Natália Milanová predložila PMÚ návrh schémy vo štvrtok 12. novembra a úrad ju schválil v ten istý deň, pričom na rozhodnutie má zákonnú lehotu 30 dní. Paralelne ministerka rokovala s ministerstvom financií o štruktúre dotačnej schémy a jej finančnom krytí zo štátneho rozpočtu, ktoré je zabezpečené.

Nová legislatíva si vyžaduje prijatie podrobnejších podmienok vo forme opatrení nevyhnutných pre spustenie dotácii. Na ich znení ministerstvo spolupracovalo so zástupcami KKP. Výsledkom je vytvorenie nových verejných zoznamov, a to evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre, ktoré vedie Fond na podporu umenia.

Pre úspešné spustenie pomoci sektoru kultúry muselo ministerstvo upraviť svoje informačné systémy. Žiadateľom bude počas výzvy k dispozícii call centrum, emailová podpora a potrebné informácie nájdu aj na webovom sídle ministerstva.

Posledná aktualizácia: 18. novembra 2020 / Komunikácia Protokol

Zdieľať