Pavol Kráľ skonštatoval, že stretnutie výtvarníkov s ministrom kultúry sa odohralo v konštruktívnom duchu a prevláda vôľa dohodnúť sa. Aj Martin Knut vyjadril konštruktívny posun v diskusii, za predpokladu, že skupina právnikov Ministerstva kultúry SR vyvráti dôležité otázky, ktoré boli vyslovené v súvislosti so zakladaním neziskovej organizácie Danubiana – Slovenské centrum vizuálnych umení. Po ich zodpovedaní budú definovať svoje stanovisko a obsahovú náplň neziskovej organizácie. Zástupcovia výtvarnej obce sa dohodli na pozastavení petícií k Danubiane. Návrh ministerstva na zriadenie Kunsthalle bude prezentovaný na stretnutí 26.1.2012.

Posledná aktualizácia: 11. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať