Štátna vedecká knižnica v Prešove pripravila digitálnu výstavu s názvom Znak–písmo–slovo, ktorá prezentuje pohľad na vybrané artefakty a reprodukcie historických artefaktov staroveku zo zbierkovej a autorskej činnosti zberateľa, teológa, filológa a kazateľa Bratskej jednoty baptistov Mgr. Michala Lapčáka. Sprístupňuje ukážky zo starovekého písma a jazykov na artefaktoch spojených s Asýriou, Babylonom, Sumerom, Judeou,  Sinajom, Izraelom a i. Digitálnu výstavu môžete vidieť od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023 vo Window Gallery, Hlavná 99, Prešov, v čase od 16:00 hod. do 22:00 hod.

Mgr. Michal Lapčák (1971, Vranov nad Topľou) pôsobí ako kazateľ Bratskej jednoty baptistov v Košiciach. Absolvoval EBF – UK v Bratislave (1990 – 1995). Zaoberá sa starovekom levantskej oblasti, semitskými nápismi orientu, biblickou archeológiou a blízkovýchodnými jazykmi.

Je vlastníkom zbierky rôznych Biblií (cez 250 jd.), judaík, originálnych písomností, vzácnych faksimile a reprodukcií historických artefaktov staroveku. Už 13 rokov organizuje Expozície Biblie pod názvom: „Príbeh Biblie: Od tabuľky ku knihe“, na ktorých verejnosti popularizuje tzv. Knihu kníh od jej počiatkov po súčasnosť, s dôrazom na vznik prvých písomností Blízkeho východu, počiatkov písania, rôznosti materiálov, naprieč dejinami Izraela až po vznik kníhtlače.

Posledná aktualizácia: 2. októbra 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať