Divadlo Nová scéna vyhlásilo súbeh na vytvorenie a následnú realizáciu pôvodného autorského slovenského hudobno­‑dramatického diela (muzikálu) ľubovoľnej témy a hudobného charakteru so zacielením na mladého diváka pre tvorcov do 40 rokov (vrátane).

Cieľom súbehu je iniciovanie a podpora vzniku pôvodného muzikálového diela mladej začínajúcej autorskej generácie na Slovensku. Víťazné dielo/diela budú následne profesionálne zrealizované a uvedené v Divadle Nová scéna. Súbeh je anonymný.

„Divadlo Nová scéna okrem licencovaných titulov výrazne podporuje vznik pôvodných diel. Mnohé z nich dosahujú úroveň svetových muzikálových produkcií. Divadlo dlhodobo zvažovalo pripraviť pôvodný hudobno-dramatický titul adresovaný mladému divákovi. Upustili sme od oslovenia renomovaných autorsko-realizačných tímov a rozhodli sme sa dať priestor mladej tvorivej generácii. Som presvedčená, že mladí autori vytvoria dielo s výpovednou hodnotou, ktoré osloví predovšetkým ich rovesníkov. Súbeh zároveň  zviditeľní nové talenty, ktoré sa stanú do budúcna  obohatením divadelnej scény,“ hovorí generálna riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová.

V rámci anonymného súbehu je potrebné do 17. júna 2022 odovzdať podrobnú synopsu diela s hlavnou dejovou a obsahovou líniou, jeho štruktúru, počet hudobno-speváckych a tanečno-hudobných čísiel. Súčasťou súbehu je aj 8 strán textu ucelenej časti diela a dve otextované piesne.

„Pre mňa je tento súbeh akýmsi lakmusovým papierikom vzťahu mladej, nastupujúcej generácie k hudobno – dramatickému žánru. K jeho podobe a možno aj premene. Otvorenosť v témach aj žánri by mala byť zárukou pestrosti súbehu. Uchádzači by v prvotných príspevkoch mali preukázať jasnosť v celkovej štruktúre diela a v jednotlivých piesňach či dialogickej forme vybratej scény zasa charakteristický rukopis,“ dodáva dramaturg Divadla Nová scéna Svetozár Sprušanský.

Sedemčlenná odborná komisia posúdi všetky dodané materiály a vyberie najkvalitnejšie práce. Následne bude s ich tvorcami pracovať na výslednej podobe diela, ktoré by sa malo začať realizovať začiatkom roka 2023 a premiéra víťazného diela zo súbehu je plánovaná na koniec februára 2023.

Podrobné informácie o podmienkach a priebehu súbehu sú na www.novascena.sk.

Posledná aktualizácia: 29. marca 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať