V týchto dňoch oslavuje ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností v Košiciach 30. výročie svojho vzniku. Spoločenstvo združuje 9 cirkví, Teologickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku a židovskú náboženskú obec ako pozorovateľa. Postupne sa vyvinuli mnohé spoločné bohoslužby, pravidelné i sporadické kultúrne a sociálne aktivity. V Košiciach žije vzájomné a multietnické cirkevné spoločenstvo spoločne počas celého roku. Delí sa a zdieľa svoje úspechy, možno svoje trápenia, čo nesporne komunitu posilňuje a posúva ďalej. Takáto ľudská symbióza, ktorá vznikla takpovediac „zospodu“ z iniciatívy samotných veriacich je výborným príkladom toho, ako by malo vitálne spoločenstvo fungovať. Ide o výnimočný regionálny projekt úspechu, ktorý je vzorom pre ostatné Slovensko.

Od 7. do 9. mája sa tak uskutočnilo viacero ekumenických podujatí, vrátane slávnostnej bohoslužby v Dóme sv. Alžbety v Košiciach za účasti najvyšších cirkevných predstaviteľov. Ministerstvo kultúry SR dlhodobo podporuje ekumenické hnutie a medzináboženský dialóg ako vzácny príklad spájania a budovania porozumenia v spoločnosti.

Autor foto: Eugen Bernáth

 

  

 

Posledná aktualizácia: 9. mája 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať