Predstavitelia podporných a technických profesií môžu od pondelka žiadať o dotácie na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19.

Rezort kultúry súbežne podporuje aj umelcov, a to najmä štipendiami z 9,5-miliónovej mimoriadnej výzvy Fondu na podporu umenia (FPU). Štipendiá začne vyplácať v decembri.

Doteraz odborné komisie fondu posúdili 11 zo 14 podprogramov mimoriadnej výzvy. Zvyšné tri podprogramy venované hudbe, vizuálnemu umeniu a divadlu vyhodnotí FPU do 4. decembra.

FPU prišlo v rámci druhej tohtoročnej mimoriadnej výzvy spolu 4 176 žiadostí a najväčšia časť, až 1 872 do podprogramu Tvorba hudobného diela. Celková požadovaná suma prekročila 12 miliónov eur.

Časť žiadostí však musel fond vyradiť, najčastejšie pre dodanie žiadosti po termíne a nesplnenie všetkých podmienok registrácie. Ďalšie sa netýkali oblastí podpory FPU, išlo najmä o audiovizuálne projekty či projekty menšinovej kultúry. Žiadosti sa vyraďovali aj pre duplicitu, a to ak žiadateľ podal v rámci mimoriadnej výzvy viac žiadostí, alebo už tento rok dostal z fondu štipendium.

Popri FPU ide extra podpora kultúre a kreatívnemu priemyslu aj z ostatných dvoch verejnoprávnych fondov. Audiovizuálny fond dnes uzavrie dodatočný termín k mimoriadnej výzve. Adresoval ho 1-sálovým kinám, ktoré v prvom, septembrovom termíne z objektívnych dôvodov nepožiadali o podporu.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín začne v týchto dňoch hodnotiť žiadosti o štipendiá z mimoriadnej výzvy, ktorú vypísal pre všetkých 13 národnostných menšín.

Posledná aktualizácia: 20. novembra 2020 / Komunikácia Protokol

Zdieľať