Do výberového konania na post riaditeľa alebo riaditeľky Literárneho informačného centra dostalo ministerstvo kultúry do termínu 30. mája 2021 prihlášky od dvoch kandidátov. Keďže sa do výberového procesu prihlásilo menej ako päť uchádzačov, podľa smernice č. 1/2021 MK SR o výberových konaniach postupujú všetci uchádzači priamo do tretieho kola, ktoré zahŕňa neverejné a verejné vypočutie.

V stredu (9. 6. 2021) koordinátorka výberového konania spolu s riaditeľkou osobného úradu MK SR a predsedom výberovej komisie otvorili v budove MK SR obálky od dvoch uchádzačov. Kandidáti splnili všetky potrebné náležitosti podľa oznámenia o výberovom konaní, jeden z uchádzačov bol vyzvaný k dodaniu materiálov aj v elektronickej podobe.

Podľa smernice v najbližších dňoch uchádzači absolvujú  hĺbkový pohovor s personálnou poradkyňou. Na základe pohovoru s ňou a troch referencií uvedených uchádzačmi a minimálne jednej referencie vyplývajúcej zo životopisu, personálny poradca vypracuje personálny profil uchádzačov a preverí ich schopnosti a odborné znalosti, ktorých výsledok predloží na prípravné druhé kolo výberovej komisii. Po tomto procese bude nasledovať tretie kolo výberového konania.

Termín neverejného a verejného vypočutia, ako aj mená členov výberovej komisie, či mená kandidátov zverejní ministerstvo kultúry v najbližších týždňoch.

Posledná aktualizácia: 9. júna 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať