Ministerstvo kultúry SR má aktuálne vyhlásené tri výberové konania na obsadenie miesta vedúcich zamestnancov, ktorí sú štatutárnym orgánom rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. Jedno z uvedených výberových konaní je na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Slovenského centra dizajnu.

Do termínu 30. marca 2021 MK SR obdržalo jednu prihlášku. Z tohto dôvodu sa podľa ministerskej smernice č. 1/2021 pristúpi priamo k tretiemu kolu, ktoré zahŕňa neverejné a verejné vypočutie uchádzačov. Výberovú komisiu ako aj termín tretieho kola výberového konania MK SR oznámi v najbližších týždňoch.

Ministerstvo kultúry SR vypísalo výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Slovenského centra dizajnu, 2. marca 2021. Záujemcovia o túto pozíciu sa mohli prihlásiť do 30. marca 2021. Ministerstvo kultúry SR sa pri tomto výberovom konaní riadi pravidlami ministerskej smernice č. 1/2021, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup.

Posledná aktualizácia: 7. apríla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať