Do termínu 16. apríla 2021 MK SR obdržalo dve prihlášky na Generálneho/nu riaditeľa/ku Ústredia ľudovej umeleckej výroby.

V nadväznosti na smernicu č. 1/2021 prebehlo 26. 4. 2021 prvé kolo výberového konania – otváranie obálok, po ktorom nasledujú ešte dve kolá – prípravné stretnutie (druhé kolo) a verejné a neverejné vypočutie uchádzačov (tretie kolo).

Zloženie výberovej komisie, ako aj termín tretieho kola výberového konania, MK SR oznámi v najbližších týždňoch.

Viac o výberovom konaní ÚĽUV najdete na webstránke ministerstva kultúry.

(aktualizácia) MK SR zverejňuje doplnenie informácie o počte doručených prihlášok do výberového konania na obsadenie miesta generálneho/nej riaditeľa/ľky Ústredia ľudovej umeleckej výroby. Do termínu 16. apríla 2021 bola zaslaná ešte jedna prihláška elektronicky a po kontrole splnenia náležitostí uvedených v oznámení o výberovom konaní bola zaradená do procesu výberového konania. MK SR teda spolu obdržalo tri prihlášky.

Posledná aktualizácia: 4. mája 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať